• 4. 12. 2018

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • Svätá omša, adventná duchovná obnova žiakov a pedagógov školy Streda - 12.12.2018

  Program:

  Začiatok svätej omše: 10.30 hod.

  Koniec svätej omše: 11.30 hod.

  Organizačné zabezpečenie:

  •  Žiaci prídu do školy na vyučovanie podľa rozvrhu.
  •  Vyučujúci pedagógovia  o 10.15 hod.  odvedú žiakov do kostola.  
  •  Pedagogický dozor počas celej svätej omše je pri určenej triede a zodpovedá za správanie študentov.
  •  Po ukončení svätej omše dozorujúci pedagógovia dajú žiakom rozchod domov.
  •  Pedagógovia majú po svätej omši duchovnú obnovu s vdp. Benjamínom, v škole Vazovová 12.

  Pedagogický dozor:              

  IA.GDMPS - PaedDr. Géczy, PaedDr. Hlavačková

  IB. GDMPS - Ing. Zsuzsa Szenczi, Ing. Blažek

  II. GDMPS - Ing. Mgr. Karaivanová, Ing. Žido

  II. GDME - Mgr. Židová,, Ing.Mgr. Miglierini

  III. MPS - Mgr. Švorcová, Bc. Andel

  III. GDME - Adamec, Mrllák

  IV. MPS - Ing. Michaláč, Mgr. Walachová

  Organizácia / svätá omša: Mgr. Cariková

 • Vianočná nočná adorácia - 14.12.2018 – 15.12.2018

  Miesto: Radlinského 28, Bratislava  -  Kaplnka

  Čas:  od 19. 00 hod. -  do 6.30 hod.

  Zraz študentov: Radlinského 28, Bratislava o 19.00 hod.

  Duchovný doprovod adorácie: Vdp. Benjamín Kosnáč, Vdp. Peter Sabol

  Pedagogický dozor: Mgr. Katarína Cariková

  Organizačné zabezpečenie :

  1. Oboznámiť žiakov o programe nočnej adorácie
  2. Študenti prinesú podpísaný súhlas od rodičov na nočnú adoráciu
  3. Po ukončení nočnej adorácie študenti dostanú rozchod /podľa ich spojov
  4. Priložený program Vianočnej nočnej adorácie

  Zodpovedná za priebeh nočnej adorácie -  Mgr. Katarína Cariková

 • Konverzácia v ANJ - projekt "Future me" s firmou DELL

  Oznamujeme všetkým žiakom, ktorí sú v projekte, že konverzácia z ANJ bude vo štvrtok 06.12.2018 od 14:30 hod v učebni U1 na prízemí Vazovova 10.

  Ostatní žiaci, ktorí majú záujem zúčastniť sa konverzácie majú tiež dvere otvorené, stačí prísť.

   

 • Rodičovské spoločenstvo

  Pozývame Vás na konzultačnú schôdzku Rodičovského spoločenstva,

  ktorá sa bude konať

  dňa  15. 11. 2018  od 16:30 do 18:00 hod.

 • 7. 11. 2018

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • Skrátené vyučovanie

   

  Kvôli veľkým dopravným obmedzeniam v Bratislave pri návšteve francúzskeho prezidenta dnes skracujeme vyučovanie nasledovným spôsobom:

    

  Odborný výcvik v škole dnes končí o 11.50 h.

 • Riaditeľské voľno

  Dňa 29.10.2018 bude pre žiakov riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

  Vyučovanie diaľkového štúdia bude prebiehať podľa určeného rozvrhu !!!

   

  Upozorňujeme všetkých žiakov, ktorí chodia na obed do jedálne na Vazovovej, že na 29.10.2018 majú všetci odhlásené obedy!!!

   

 • Deň otvorených dverí

 • Diplom

 • Krúžková činnosť

 • Rodičovské spoločenstvo

  Pozývame všetkých rodičov / zákonných zástupcov na Rodičovské spoločenstvo, ktoré sa bude konať dňa 26.09.2018.

   

   

 • Rozvrh na piatok 21.9.2018

 • Púť žiakov do Šaštína

  POZ

  Púť žiakov a učiteľov  katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy

  21.9. 2018

  Šaštín, kostol - Bazilika Sedembolestnej Panny Márie

   

   

  Miesto: Šaštín-Stráže, Skalica

  Hlavný program: Svätá omša 10.30 hod.

  Účastníci: triedy II. GMPS,  II. GDME,  III. MPS, III. GDME

  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP, peniaze /možnosť kúpy darčekových predmetov

  Spôsob prepravy: autobusom    

  Stretnutie žiakov: 8.15 hod. - parkovisko Istropolis,Trnavské Mýto, BA 

  Príchod do Šaštína: 9.30  hod.

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená, žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov.

  Predpokladaný návrat do Bratislavy:  15.30 hod.

  Rozchod /ukončenie/: Vazovova ul, BA

  Pedagogický dozor: PaedDr. Jozef Géczy, Mgr. Cariková, Igor Lonček,

                                   Mgr. Veronika Židová, Filip Mrllák

  Organizačné zabezpečenie:

  Prípraviť zoznam žiakov a poučiť ich o BOZP

  Program:

  10.30 -11.30 hod./ Svätá omša

  11.30 -12.00 hod./Prehliadka okolia baziliky

  12.00 hod. /odchod zo Šaštína do Skalice 

  /prehliadka mesta Skalica - Farský kostol sv. Michala Archaniela a veža kostola, originálna výroba skalického trdelníka v tradičnej čiernej kuchyni u františkánov.

  14.30 hod. - odchod zo Skalice

                                                                                    Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová

                                                                                                                    riaditeľka CSOŠE 

  V Bratislave 18.09. 2018                                                                          

  Vypracovala: Mgr. Cariková

  Schválil : Mgr. Anna Švorcová

 • Účelové cvičenie - Kuchajda

  POZ na „Účelové cvičenie“

  dňa 20.9. 2018

  KUCHAJDA

  Cieľom ÚC:  Integrovať vedomosti a zručnosti žiakov získané v povinných vyučovacích predmetoch, rozširovať, upevňovať ich, aby boli schopní vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách.

  Sú prostriedkom aj na ich overovania.                

  Miesto: Kuchajda, Bratislava

  Zamestnanie: Aktuálne problémy ľudstva, zdravotná príprava, civilná ochrana, pohyb a pobyt v prírode, technické činnosti a športy.

  Účastníci: žiaci I. II. III. IV.  ročníkov

  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP, električenka, lístky na MHD, peniaze

  Spôsob prepravy: MHD,  pešo  

  Stretnutie žiakov: II. III. IV. ročníky - 9.00 hod. na Kuchajde, BA                                                     

                                    I. ročníky - 8.30 hod. pred budovou školy, Vazovova12

  Predpokladaný koniec: 14.00 hod.

  Rozchod /ukončenie: I.  ročníky - pred budovou školy, Vazovova12

                                    II. III. IV. ročníky - na Kuchajde, BA                                                      

  Vedúci akcie: PaedDr. Jozef Géczy

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená , žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov

  Pedagogický dozor: / pedagogický dozor bude neustále pri svojich zverených žiakoch/

   Učitelia a majstri OV :

  IA.GDMPS - Lonček

  IB. GDMPS - Ing. Blažek

  II. GDMPS - Mgr. Cariková, Bc. Andel

  II. GDME -  Mgr. Ing. Miglierini, Tarčík

  III. MPS  - Mgr. Švorcová

  III. GDME - PaedDr. Géczy, Adamec

  IV.GDME – Mrllák, Jakubík

  / IV. MPS - prax vo firmách /

  Organizačné zabezpečenie:

  1. Príprava listiny so zoznamom žiakov a pedagogického dozoru   Z. Tried. učitelia,  T. 18.09.2018                                                                                                          T. 18.09.2018

  2.   Jednotliví pedagógovia preukázatelne poučia svojich žiakov o BOZP správania sa v prírode a verejných komunikáciách.                                                                                    Z. Tried. učitelia, T. 18.09.2018

                                

                                                                                                         Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová

                                                                                                                      riaditeľka CSOŠE 

  V Bratislave 17.09.2018                                                                                                             

  Vypracovala: Mgr. Katarína Cariková  

  Schválil : Mgr. Anna Švorcová

 • Rozvrh od 12.09.2018

  Na stránku bol nahraný nový rozvrh platný od 12.09.2018, ktorý sa zobrazí po prihlásení v záložke rozvrhy.

  Začíname v stredu 12.09.2018 dňom 8.

   

 • Rozvrh 6.9. - 11.9.2018

 • Vyučovanie 4.9. - 5.9.2018

  4.9.2018 - od 8:00 približne do 10:00 - rozdávanie kníh, poučenie o BOZP a OPP (III.GDME príchod na 10:00)

  5.9.2018 - od 8:00 približne do 10:00 - oboznámenie so školským poriadkom a pravidlách práce v učebniach s výpočtovou technikou, iné dôležité informácie do nového školského roka (III.GDME príchod na 10:00)

 • 2. 9. 2018

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa
  +421 901 707 796 - riaditeľka

Fotogaléria