• ISIC preukaz pre nových žiakov - prevzatie

  Noví žiaci školy, ktorí do 8.7. odovzdali vyplnenú žiadosť o vydanie preukazu a uhradili poplatok, môžu si prísť prevziať vyhotovený preukaz od 20.7.2020 - 13.8.2020 v čase 8:00 - 12:30 na sekretariát školy Vazovova 12 (vpravo vedľa dverí je zvonček).

  Po nalepení fotografie na preukaz je preukaz plne funkčný a žiaci ho môžu ihneď využívať na zľavy ( https://isic.sk/zlavy-na-slovensku/ ).

  Na využívanie v doprave je potrebná registrácia karty u daného dopravcu  ( https://isic.sk/mam-novy-preukaz-isic-euro/ ).

   

 • Diaľkové štúdium

 • Predĺženie dopravy v ISIC karte

  Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

  1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu  (priezvisko uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
  1. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
  2. Po prijatí potvrdzujúcej SMS  prilož kartu k terminálu na svojej škole (terminál bude opäť dostupný od 24.8.2020 v kancelárii Mgr. Švorcovej) alebo k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk, napr. na autobusovej alebo vlakovej stanici v Bratislave pri informáciách). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na  dopravu na čipe preukazu.

  Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktuj TransData, tel.: 0905 384 092 (pracovné dni 7:00-15:00), email: preukazstudenta@transdata.sk.”

 • ISIC preukaz pre nových žiakov

  Prihláška - žiadosť o vydanie ISIC karty:

  ELC_SS_studenti_pre_co-brandove_preukazy_so_SS_MAR_2020(1).docx

  Vyplnenú prihlášku (obe strany) spolu s poplatkom 20 € môžete v euroobale odovzdať na sekretariáte školy (Vazovova 12 - pri vchode je zvonček) od 24.8.2020. 

  Karty budú žiakom objednávané v mesiaci august. Keď budú vyhotovené a doručené do školy, budeme vás kontaktovať. Nezabudnite teda na prihláške uviesť svoje telefónne číslo.

   

  Karty žiakom, ktorí odovzdali žiadosť a poplatok do 8.7.2020, boli už objednané a po doručení bude na stránke školy oznam, kedy si ich môžu prísť prevziať.

   

 • Potvrdenie od lekára o spôsobilosti študovať zvolený odbor - pre nových žiakov

 • Sväté omše v anglickom jazyku - online

  These are Holy Masses that will be life-streamed on ‪YouTube.com‬ and search for: “Mass Benjamin Kosnac English”.

  THE TWELFTH WEEK IN ORDINARY TIME * JUNE 21 -28, 2020 

  Sunday, June 21 @ 11am Holy Mass - Live-stream  (this will be the last live-stream, but the daily uploads will continue)

  Litany of the Sacred Heart of Jesus based on pope Pius XII encyclical Haurietis Aquas, June 21 - Upload

  Saturday, June 27, St. Peter and St. Paul (1) - Upload

  Sunday, June 28, St. Peter and St. Paul (2) - Upload 

  Monday, June 29, St. Peter and St. Paul (3) - Upload

  Daily Uploads: “O Sacrament Most Holy (19-23)” series - Reflections on the Eucharist, June 22-26,2020

 • Oznam

  Oznamujeme žiakom a rodičom, že  škola zostane zatvorená a pokračuje v dištančnom vzdelávaní do 30.6.2020.

  Žiaci si prídu prevziať vysvedčenie dňa 30.6.2020 podľa rozpisu. Učebnice sa budú vracať na začiatku septembra. Prosíme žiakov o dodržanie určeného času, nezhromažďovať sa pred školou, mať  na tvári rúško a dodržiavať  odstup 2 m.

 • Prijímacie konanie na voľný počet miest (druhý termín)

    CSOŠE P.G.Frassatiho oznamuje, že 23. júna 2020 prebehne prijímacie konanie na nenaplnený počet miest denného štúdia (druhý termín) pre odbory:

  3447 K grafik digitálnych médií – 2 voľné miesta

  2682 K mechanik počítačových sietí – 2 voľné miesta

  2697 K mechanik elektrotechnik – 2 voľné miesta

    Prihlášky posielajte do 22. júna 2020 cez Edupage, email alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia.

 • Uzatváranie známok za 2.polrok

  Oznamujeme žiakom, že známky za 2. polrok musia byť uzavreté a zapísané do 24.6. do 14:00 hod. 

  Prosíme teda všetkých žiakov o zodpovedný prístup k štúdiu, odovzdávanie vypracovaných úloh a vypĺňanie zadaných testov. Zostáva už len necelý mesiac.

 • Prikázaný sviatok - 11.06.2020

  Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi, skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. V tomto úžasnom tajomstve Pánovej blízkosti a reálnej prítomnosti, si odnášajme Eucharistického Krista vo svojich srdciach, ako najvzácnejšieho hosťa, priateľa a brata všade tam, kde plníme svoje povinnosti veriaceho človeka.

 • Zoznam prijatých žiakov do 1. ročníka

 • Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

  Otvoriť tlačivo vo formáte: DOCX, PDF

 •  Pre deviatakov a ich rodičov

   Milí deviataci a  rodičia deviatakov,

  uchádzači o štúdium na našej škole budú prijatí podľa počtu bodov, ktoré získajú za známky z vybraných predmetov základnej školy. Ktoré sú to predmety a ako zavážia pri zostavovaní poradia prijatých uchádzačov si môžete pozrieť v dokumente Kritériá prijatia. Za zaslanie 2 prihlášok na 2 odbory na našu školu dostanú ešte dodatočné body.

  Na Vaše prihlášky, ktoré zasielajte poštou, e-mailom alebo elektronicky cez informačný systém EduPage, čakáme do 26. mája 2020.

  O prijatí každej prihlášky Vás budeme telefonicky informovať a súčasne oznámime Váš kód, pod ktorým sa neskôr nájdete na našej webovej stránke.

  Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na bráne školy a na webovej stránke školy najneskôr dňa 27. mája 2020 do 14.00 hodine. Prijatým uchádzačom príde rozhodnutie poštou na adresu uvedenú na prihláške (v prípade uvedenia e-mailovej adresy zákonného zástupcu na prihláške na štúdium aj e-mailom).

  Zákonný zástupca uchádzača do 4. júna 2020 doručí na adresu CSOŠE P.G.Frassatiho, Vazovova 12, 81107 Bratislava Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium. Formulár dostane  poštou súčasne s rozhodnutím o prijatí na štúdium, prípadne si ho môže stiahnuť zo stránky školy.

  Okrem zaslania poštou je možné podpísaný a naskenovaný formulár poslať e-mailom csose@csose.sk.

   

  Tešíme sa na Vás!

 • Ročníkové vysvedčenia, maturitné vysvedčenia a výučné listy žiakov 4.ročníka

  Ročníkové vysvedčenia, maturitné vysvedčenia a výučné listy žiakov 4.ročníka budú odovzdávané žiakom od 01.júna 2020 do 05. júna 2020 podľa harmonogramu, ktorý dodatočne budeme publikovať tu.

 • Vyhláška 508/2009

  Skúška z vyhlášky 508/2009 pre končiace ročníky sa bude konať v termíne 22.6. - 26.6.2020. Prihlášky treba poslať elektronicky na zuzana.almasiova@csose.sk do 22.5.2020. Potvrdenie od lekára elektronicky do 17.júna 2020 a originály so sebou v deň konania skúšok. Presný dátum skúšok ešte upresníme.

 • Sviatok Zoslania Ducha Svätého – Turíce

  V deň Turíc (sedem týždňov po Veľkej noci) sa Kristova Veľká noc završuje vyliatím Ducha Svätého, ktorý je zjavený, daný a udelený ako Božská osoba. V tento deň je plne zjavená Najsvätejšia Trojica a zároveň bola cirkev zjavená svetu. Oslávením Ježiša Krista a zoslaním Ducha Svätého Boh nám otvoril bránu večného života. Prijatie tohto veľkého daru nám pomôže rásť v láske a vo viere.

 • Konzultácie so školskou špeciálnou pedagogičkou alebo výchovnou poradkyňou

  Oznamujeme žiakom a rodičom, že:

   

  školská špeciálna pedagogička Mgr. Jana Velentová poskytuje  konzultácie:

  telefonicky na čísle 0904 582 869 denne po-pia v čase 11:00 - 15:00 a

  e-mailom na adrese jana.valentova@csose.sk

   

  výchovná poradkyňa Mgr. Katarína Cariková poskytuje konzultácie:

  telefonicky na čísle 0905 728 401 denne po-pia v čase 9:00 - 14:00 a

  e-mailom na adrese carikovakatarina@gmail.com

   

 • Potvrdenie o návšteve školy

  Potvrdenie o návšteve školy si viete stiahnúť z Edupage podľa návodu: https://help.edupage.org/text.php?id=2755&lang=sk alebo môžete požiadať na csose@csose.sk . Potrebujeme aby ste do žiadosti napísali meno, priezvisko, trieda, dátum, miesto a okres narodenia a email, na ktorý Vám pošleme potvrdenie.

 • Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok

  Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok - štvrtok 21.5.2020

  Ponúkame možnosti sledovať:

  16:00 hod. Svätá omša (celebrant Mons. Jozef Haľko, biskup) na webe zkss.sk alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/

  7:00 hod., 12:00 hod., 18:30 hod. Svätá omša, priamy prenos z kaplnky TV LUX

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa
  +421 910 852 307 - riaditeľka

Fotogaléria