• MS Teams + Edupage

     • Žiaci, ktorí sa nevedia pripojiť do MS Teams-u, prosím píšte na e-mail teams@csose.sk a požiadajte o nové heslo, ktoré si starostlivo uchovajte, aby ste sa vedeli vždy prihlásiť, keď to bude potrebné. Každý žiak musí mať funkčný MS Teams, aby sa vedel pripojiť na hodiny !

      Edupage konto musí mať žiak svoje, nie rodičovské, lebo pri zasielaní materiálov žiakom sa do rodičovského konta tieto materiály nedostanú.

       

     • Od 6. decembra 2021 sa učíme z domu cez MS Teams

     • Na základe výhlašky č. 276 RÚVZ Bratislava sa mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie aj na našej škole od 6.decembra 2021. Pokračujeme dištančným vzdelávaním cez MS Teams podľa riadného rozvrhu. Sledujte si kalendár v MS Teams. Aktívna úcasť na hodinach je povinná.

      Prosíme rodičov aby zabezpečili a kontrolovali prítomnosť a plnenie úloh žiakov.

      https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_276.pdf   

      riaditeľka školy

     • Ponuka duchovných aktivít

     • Metanoia - 2. Adventná nedeľa * Zamyslenie nad nedeľným evanjeliom * 5.12.2021 video

      Adventné obdobie 2021*Krátke zamyslenie*Benjamín Kosnáč video

      Chrámová pokladnica, chudobná vdova, boháči a Ježiš * 32. nedeľa v cezročnom období * 7.11.2021 video

      Slávnosť Všetkých svätých * 1. November 2021 * Krátke zamyslenie nad sviatkom video

      Misijná nedeľa, 24.10.2021. Rád by som vám predstavil našich dvoch otcov misionárov:

      Páter Jaroslav Jaššo, CM * (1) Misijná nedeľa 2021 * Madagaskar * SK75 8330 0000 0020 0187 5043 video

      Otec Peter Majerník * (2) Misijná nedeľa 2021 * Tanzánia * SK02 0900 0000 0004 4004 8227 video

      (1) Synoda 2021-2023 * Za synodálnu Cirkev: Spoločenstvo-Spoluúčasť-Misia video

      Slúžiaci vodca - Pokorný vodca - Jasný spoločný cieľ * 29. nedeľa v cezročnom období * 17.10.2021 video

      Bonus: Zázrak slnka - 13. Októbra 1917 - Fatima, Portugalsko video

      Zamyslenie nad evanjeliom 28. nedele v cezročnom období * 10.10.2021 video

      7 symbolov, ktoré doprevádzajú slávenie sviatosti manželstva a čo nám o manželstve hovoria. video

      Bonus: Ježiš a démoni video

      Princíp druhých reakcií * Zamyslenie nad čítaniami 26. nedele v období cez rok * 26.9.2021 video

      Bonus: 4 manželky kráľa video

      Pápež František na Slovensku 12-15.9.2021 Mojimi očami. video

      Privítanie pápeža Františka na Slovensku * 12.9.2021 video

      Vatikánska a Slovenská hymna * Prezidentský palác * 13.9.2021 video

      Druhý deň s pápežom Františkom * Bratislava * 13.9.2021 video

      Tretí deň s pápežom Františkom * Prešov & Košice * 14.9.2021 video

      Štvrtý, posledný deň s pápežom Františkom * Šaštín * 15.9.2021 video

      Apoštol Peter, Pápež František a evanjelium 24. nedele v cezročnom období * September 12, 2021 video

      Matka Tereza a čítania 23. nedele v období cez rok * September 5, 2021 - deň liturgickej spomienky video

      Šaštín * Blumentálska púť z 29.8.2021 * Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie video

      22. nedeľa v cezročnom období * August 29, 2021 * Krátke zamyslenie nad nedeľnými čítaniami video

      Zvláštna dražba video

      Ak povieš “A”, nezabudni povedať aj “B” * Zamyslenie nad Listom sv. Pavla Efezanom 5, 21-32 video

      Srdce mladíka a srdce starca video

      Nanebovzatie Panny Márie * August 15, 2021 * Krátke zamyslenie nad slávnosťou video

      Zrnko múdrosti: Zvieracia - Ľudská - Diabolská - Božská ODPLATA video

      Čo je Svätá omša? video

      Žonglér a planéty video

      Eucharistia - Chlieb z neba - Telo Kristovo * 18. Nedeľa v období cez rok * August 1, 2021 video

      Výstava obrazov video

      5 vlastností Dobrého Pastiera * Zamyslenie nad čítaniami 16. nedele v období cez rok * Júl 18, 2021 video

      Boží poradcovia či robotníci? video

      Plný pohár video

      Dve predajne a dva nákupy, * 8. Júl 2021 video

      5 postrehov o Cyrilovi a Metodovi * 5. Júl 2021 video

      Peter a Pavol, svätí apoštoli * Krátke zamyslenie nad slávnosťou * Jún 29, 2021 video

      Strach zo smrti * Krátke zamyslenie nad čítaniami 13. nedele v období cez rok * Jún 27, 2021 video

      3 mnísi a diabol video

      Čas video

      Moc a búrka na mori * Krátke zamyslenie nad evanjeliom 12. nedele v období cez rok * Jún 20, 2021 video

      Kristus v prestrojení a hriech nevedomosti video

      Čistič striebra * Prorok Malachiáš 3,3 video

      T-R-O-J-I-C-A * Nedeľa Najsvätejšej Trojice * Máj 30, 2021 * Zamyslenie nad sviatkom video

      Duch Svätý * Turíce * Slávnosť Zoslania Ducha Svätého * Máj 23, 2021 * Zamyslenie nad sviatkom video

      6. Veľkonočná nedeľa * Deň matiek * Máj 9, 2021 * Zamyslenie nad nedeľnými čítaniami video

      Mariánska úcta v Biblii video

      Hail Mary in Hebrew * Zdravas Mária v hebrejčine * Shalom lakh, Miriam * Marianka, Slovakia video

      Nedeľa Dobrého Pastiera * 4. Veľkonočná nedeľa * Apríl 25, 2021 * Zamyslenie nad nedeľným evanjeliom video

      3 Svedkovia * 3. Nedeľa vo Veľkonočnom období * Apríl 18, 2021 * Zamyslenie nad nedeľnými čítaniami video

      Nedeľa Božieho Milosrdenstva 2021 video

      P-A-S-CH-A 2021 VEĽKÁ NOC video

      Krvavý Kráľ ➕  Veľký Piatok 2021 video

      ☘️Zelený Štvrtok 2021 video

      “Príbehová” Krížová cesta vo Svätom týždni: 

      ➕ Úvod s Prvým a Druhým zastavením video

      ➕Tretie až Piate zastavenie video

      ➕ Šieste až Ôsme zastavenie video

      ➕ Deviate až Jedenáste zastavenie video

      ➕ Dvanáste až Štrnáste zastavenie video

      Siedme zo Siedmich posledných slov Ježiša na kríži: “Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.” video

      Šieste zo Siedmich posledných slov Ježiša na kríži: “Je dokonané”. video

      Zahalený kríž, zahalená viera video

      Čo s hriechom? Ježiš Kristus spája dokonalú Božiu spravodlivosť s dokonalým Božím milosrdenstvom video

      AGNUS DEILamb of GodBaránok Boží video

      SVÄTÝ JOZEF * 7 čŕt: pracovitý, tichý, nábožný, milosrdný, pohotový, sebaovládajúci, slúžiaci video

      Piate zo Siedmich posledných slov Ježiša na kríži: “Žíznim”video

      Štvrté zo Siedmich posledných slov Ježiša na kríži: “Žena, hľa tvoj syn...Hľa, tvoja Matka!” video

      Tretie zo Siedmich posledných slov Ježiša na kríži: “Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?!” video

      Druhé zo Siedmich posledných slov Ježiša na kríži: “Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.” video

      Prvé zo Siedmich posledných slov Ježiša Krista na kríži: “Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.” video

      Hlas z pyramídy: 7 versus 77 a 10000 versus 100 * Odpustenie video

      Krátka Krížová cesta➕Jednotlivé výjavy sú z kostola Blumentál v Bratislave video

      3. Pôstna nedeľa 2021 * Marec 7 * Krátke zamyslenie na nedeľnými čítaniami video

      Krátka Krížová cesta➕Jednotlivé výjavy sú v kostola Blumentál v Bratislave video

      Hlas z pyramídy: Pokrytectvo a pýcha, pokora a pokánie video

      Krátka Krížová cesta na ktorýkoľvek deň v Pôstom období video

      2. Pôstna nedeľa 2021 * Február 28 * Krátke zamyslenie na nedeľnými čítaniami video

      “Zmiluj sa, Bože, nado mnou” * Žalm 51 - kajúci žalm video

      Otče náš...z obrátenej pyramídy video

      1. Pôstna nedeľa 2021 * 21. Február * Zamyslenie nad nedeľným evanjeliom video

      1️⃣The First of the 7 Last Words of Christ: “Father, forgive them, they know not what they do.” video

      Short Stations of the Cross for any day of the Lent video

      Pôst 2021* P-O-P-O-L: Prežehnanie-Omša-Peniaze-Ochota-Láskavosť video

      * 14. Február 2021 *Pápež Ján Pavol II. v decembri 1980 vyhlásil svätých bratov Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy /cirkevný sviatok video

      5. Nedeľa v období cez rok * 7. Február 2021 * Zamyslenie nad nedeľným evanjeliom video

      4. nedeľa v období cez rok * 31. Január 2021 * Zamyslenie nad Biblickými čítaniami video

      Traja králi a ich dary: zlato, kadidlo a myrha * Január 6, 2021 video

      R-O-D-I-N-A * Nedeľa Svätej Rodiny * Zamyslenie nad sviatkom * December 27, 2020 video

      Betlehemská hviezda * Hviezda pri Narodení Ježiša Krista video

      AKO SA TO STANE? * 4. Adventná nedeľa * 20. December 2020 * Úctivé zamyslenie nad evanjeliom video

      H-L-A-S * 3. Adventná nedeľa * 13. December 2020 * Zamyslenie nad evanjeliom video

      Pripravme cestu Pánovi * 2. Adventná nedeľa * 6 December 2020 * Krátke zamyslenie nad evanjeliom video

      B-D-E-J * 1. Adventná nedeľa * November 29, 2020 * Krátke zamyslenie nad evanjeliom video

      Nedeľa Krista Kráľa * November 22, 2020 * Zamyslenie nad nedeľným evanjeliom video

      Talenty * 33. Nedeľa v období cez rok * November 15, 2020 * Zamyslenie nad nedeľným evanjeliom video

      N-Á-D-E-J * 32. Nedeľa v období cez rok * November 8, 2020 * Zamyslenie nad nedeľnými čítaniami video

      Korunka za duše v očistci na Bratislavských cintorínoch * 2. novembra * Dušičky video

      D-U-Š-A * Dušičky * 2. November 2020 * Spomienka na  zosnulých video

      S-V-Ä-T-Í * Všetkých svätých - sviatok * Nedeľa, 1. November 2020 * Zamyslenie nad sviatkom video

     • III.GDMPS dňa 01.12.2021 zostane doma na dištančnom vzdelávaní

     • Z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 mimoriadne prerušujem prezenčné školské vyučovanie  triedy III.GDMPS zatiaľ len na deň 01.december 2021. Trieda zostane doma na dištančnom vzdelávaní podľa riadneho rozvrhu. Účasť žiakov na hodinách dištančného vzdelávania je povinná.

      riaditeľka školy

     • ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 1.12.2021

     • ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      sa uskutoční 1. decembra 2021 (streda) v čase od 16:00 do 17:00 hod.  

       

      Pre úspešné pripojenie sa cez Microsoft Teams vám postačí jednoduchý postup. Odporúčame pripojiť sa cez PC prostredníctvom internetového prehliadača, alebo pomocou aplikácie MS Teams. 

      Pripájajte sa prosím v časovom predstihu 5 min. do miestnosti č. 1, kde o 16:00 hod. začneme úvodným slovom a oboznámením sa s organizáciou online DOD. 

       

      Postup na pripojenie sa na online DOD v krokoch: 

      1. V zozname nájdete jednotlivé miestnosti na prihlásenie. Kliknutím na text „Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi“.  
      2. V ďalšom kroku sa Vás program pýta ako sa chcete pripojiť k schôdzke cez MS Teams,  zvoľte si možnosť, ktorá vám vyhovuje. 
      3. Nechajte povolený prístup ku kamere a mikrofónu. Vyplňte Vaše meno a kliknite na „Pripojiť sa teraz“. (Kameru a mikrofón si budete môcť po pripojení sa k schôdzi vypnúť, či zapnúť podľa Vášho uváženia.)
      4. Zobrazí sa Vám prebiehajúca schôdzka, do ktorej môžete vstúpiť. 
      5. Po zvážení sa môžete zo schôdzky odpojiť a znova sa pripojiť do ďalšej miestnosti. 

       

      Vytvorili sme 7 miestností: 

       

      Miestnosť č. 1 – „Základné informácie o štúdiu na CSOŠE P.G.Frassatiho– úvodné slová a oboznámenie sa s organizáciou online DOD.

      Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

       

      Miestnosť č. 2 – informácie o odbore GDM - grafik digitálnych médií.

      Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

       

      Miestnosť č. 3  -  informácie o odbore MPS – mechanik počítačových sietí

      Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

       

      Miestnosť č. 4  -  informácie o odbore ME – mechanik elektrotechnik

      Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi


      Miestnosť č. 5 – informácie o aktivitách školy v programe Erasmus+.

      Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

       

      Miestnosť č. 6  -  informácie od školskej špeciálnej pedagogičky, výchovnej a kariérovej poradkyne a zároveň vyučujúcej KNB, vyučujúcej SJL.

      Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

       

      Miestnosť č. 7 – informácie o športových aktivitách školy.

      Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

       

      Tešíme sa na Vašu účasť!  Kolektív CSOŠE P.G.Frassatiho.  

       

       

     • I.GDMPS bude od 23.11.2021 do 26.11.2021 v karanténe

     • I.GDMPS bude od 23.11.2021 do 26.11.2021 v karanténe.  Kvôli pozitívnemu výsledku na Covid-19 u žiaka  od 23.11.2021/utorok/ do 26.11.2021/piatok/ vrátane prerušujem prezenčné vyučovanie v triede I.GDMPS a nariaďujem dištančné online vyučovanie cez MS Teams podľa riadneho rozvrhu hodín. Prosím zákonných zástupcov, aby zabezpečili prítomnosť svojich detí na hodinách z domu. Návšteva dištančných hodín je povinná.

     • Online rodičovské spoločenstvo

     • Oznamujeme rodičom, že dňa 18.11.2021 sa bude konať online rodičovské spoločenstvo.

      Na schôdzku sa budete môcť pripojiť cez konto žiaka v MS Teams, alebo prostredníctvom linky, ktorú vám zašle triedny učiteľ cez Edupage.

      I.GDME - 17:00

      I.GDMPS - 18:00

      II.GDME - 18:00

      II.GDMPS - 17:00

      III.GDME - 17:00

      III.GDMPS - 17:00

      IV A. GDMPS - 18:00

      IV B. GDMPS - 18:00

       

     • II.GDMPS-sk.GDM, III.GDMPS a II.GDME-sk.ME - od 15.11.2021 v karanténe

     • Trieda II.GDMPS-sk.GDM a trieda II.GDME-sk.ME budú od 15.11.2021 do 22.11.2021 vrátane v karanténe, trieda III.GDMPS bude od 15.11.2021 do 21.11. 2021 vrátane v karanténe, všetky triedy - z dôvodu pozitívneho výsledku na Covid-19 u učiteľa odborných predmetov.

      V týchto triedach  počas karantény prerušujem prezenčné vyučovanie  a nariaďujem dištančné online vyučovanie cez MS Teams podľa riadneho rozvrhu hodín. Prosím zákonných zástupcov, aby zabezpečili prítomnosť svojich detí na hodinách z domu. Návšteva dištančných hodín je povinná.

      riaditeľka školy

     • II.GDME-sk.GDM - od 11.11.2021 /8.35h./ do 19. 11.2021 v karanténe

     •  

      Od 11.11.2021 /8,35 h./ do 19.11.2021 vrátanez dôvodu pozitívneho výsledku na Covid-19 u majstra odborného výcviku, prerušujem prezenčné vyučovanie  v skupine GDM triedy II.GDME a nariaďujem dištančné online vyučovanie cez MS Teams podľa riadneho rozvrhu hodín. Prosím zákonných zástupcov, aby zabezpečili prítomnosť svojich detí na hodinách z domu. Návšteva dištančných hodín je povinná.

      riaditeľka školy

     • I.GDME od 09.11.2021 do 15.11.2021 vrátane v karanténe

     • Od 09.11.2021 do 15.11.2021 vrátane, z dôvodu pozitívneho výsledku na Covid-19 u žiaka, prerušujem prezenčné vyučovanie  v triede I.GDME a nariaďujem dištančné online vyučovanie cez MS Teams podľa riadneho rozvrhu hodín. Prosím zákonných zástupcov, aby zabezpečili prítomnosť svojich detí na hodinách z domu. Návšteva dištančných hodín je povinná.

     • III.GDME - od 08.11.2021 do 12. 11.2021 v karanténe

     • Od 08.11.2021 do 12.11.2021 vrátanez dôvodu pozitívneho výsledku na Covid-19 u žiaka, prerušujem prezenčné vyučovanie  v triede III.GDME a nariaďujem dištančné online vyučovanie cez MS Teams podľa riadneho rozvrhu hodín. Prosím zákonných zástupcov, aby zabezpečili prítomnosť svojich detí na hodinách z domu. Návšteva dištančných hodín je povinná.

      riaditeľka školy

     • II.GDMPS od 08.11.2021 do 15. 11.2021 v karanténe

     •  

      Kvôli pozitívnemu výsledku na Covid-19 u žiaka triedy II.GDMPS, od 08.11.2021 do 15.11.2021 vrátaneprerušujem prezenčné vyučovanie  v triede II.GDMPS a nariaďujem dištančné online vyučovanie cez MS Teams podľa riadneho rozvrhu hodín. Prosím zákonných zástupcov, aby zabezpečili prítomnosť svojich detí na hodinách z domu. Návšteva dištančných hodín je povinná.

       

     • I.GDMPS od 11:40 h. dňa 03.11.2021 /streda/ do 12. 11.2021 /piatok/ v karanténe

     • Kvôli pozitívnemu výsledku na Covid-19 u žiaka triedy I.GDMPS, od dnes  03.11.2021 /streda/, 11:40 h., do 12. 11.2021 /piatok/ vrátaneprerušujem prezenčné vyučovanie  v triede I.GDMPS a nariaďujem dištančné online vyučovanie cez MS Teams podľa riadneho rozvrhu hodín. Prosím zákonných zástupcov, aby zabezpečili prítomnosť svojich detí na hodinách z domu. Návšteva dištančných hodín je povinná.

      Karanténa podľa vyhlášky č. 252 ÚVZ SR platí pre úzke kontakty a je 10 dňová.

     • Upozornenie

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 29.10.2021 aktualizovalo ŠKOLSKÝ SEMAFOR, v ktorom upresnilo postup školy v prípade pozitívneho Ag samotestu:

      "Žiaci z triedy, v ktorej žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodia do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom alebo Ag testom, ktorý je vykonaný v mobilnom odberovom mieste, kde testovaný žiak dostane potvrdenie o výsledku. V prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény)."