Navigácia

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa
  +421 910 852 307 - riaditeľka

Mapa

Utorok 11. 8. 2020

Počitadlo návštev

Počet návštev: 869841

Kalendár

Novinky

 • Noví žiaci školy, ktorí do 8.7. odovzdali vyplnenú žiadosť o vydanie preukazu a uhradili poplatok, môžu si prísť prevziať vyhotovený preukaz od 20.7.2020 - 13.8.2020 v čase 8:00 - 12:30 na sekretariát školy Vazovova 12 (vpravo vedľa dverí je zvonček).

  Po nalepení fotografie na preukaz je preukaz plne funkčný a žiaci ho môžu ihneď využívať na zľavy ( https://isic.sk/zlavy-na-slovensku/ ).

  Na využívanie v doprave je potrebná registrácia karty u daného dopravcu ( https://isic.sk/mam-novy-preukaz-isic-euro/ ).

 • Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

  1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu (priezvisko uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).
  1. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SM
 • Prihláška - žiadosť o vydanie ISIC karty:

  ELC_SS_studenti_pre_co-brandove_preukazy_so_SS_MAR_2020(1).docx

  Vyplnenú prihlášku (obe strany) spolu s poplatkom 20 € môžete v euroobale odovzdať na sekretariáte školy (Vazovova 12 - pri vchode je zvonček) od 24.8.2020.

  Karty budú žiakom objednávané v mesiaci august. Keď budú vyhotovené a doručené do školy, budeme vás kontaktovať. Nezabudnite teda na prihláške uviesť svoje telefónne číslo.

  Karty žiakom, ktorí odovzdali žiadosť a poplatok do 8.7.2020, boli už objednané a po doručení bude na stránke školy oznam, kedy si ich môžu prísť prevziať.

 • These are Holy Masses that will be life-streamed on ‪YouTube.com‬ and search for: “Mass Benjamin Kosnac English”.

  THE TWELFTH WEEK IN ORDINARY TIME * JUNE 21 -28, 2020

  Sunday, June 21 @ 11am Holy Mass - Live-stream (this will be the last live-stream, but the daily uploads will continue)

  Litany of the Sacred Heart of Jesus based on pope Pius XII encyclical Haurietis Aquas, June 21 - Upload

  Saturday, June 27, St. Peter and St. Paul (1) - Upload

  Sunday, June 28, St. Peter and St. Paul (2) - Upload

 • Oznamujeme žiakom a rodičom, že škola zostane zatvorená a pokračuje v dištančnom vzdelávaní do 30.6.2020.

  Žiaci si prídu prevziať vysvedčenie dňa 30.6.2020 podľa rozpisu. Učebnice sa budú vracať na začiatku septembra. Prosíme žiakov o dodržanie určeného času, nezhromažďovať sa pred školou, mať na tvári rúško a dodržiavať odstup 2 m.

 • CSOŠE P.G.Frassatiho oznamuje, že 23. júna 2020 prebehne prijímacie konanie na nenaplnený počet miest denného štúdia (druhý termín) pre odbory:

  3447 K grafik digitálnych médií – 2 voľné miesta

  2682 K mechanik počítačových sietí – 2 voľné miesta

  2697 K mechanik elektrotechnik – 2 voľné miesta

  Prihlášky posielajte do 22. júna 2020 cez Edupage, email alebo poštou. Rozhodujúci je dátum doručenia.

 • Oznamujeme žiakom, že známky za 2. polrok musia byť uzavreté a zapísané do 24.6. do 14:00 hod.

  Prosíme teda všetkých žiakov o zodpovedný prístup k štúdiu, odovzdávanie vypracovaných úloh a vypĺňanie zadaných testov. Zostáva už len necelý mesiac.

 • Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi, skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej. V tomto úžasnom tajomstve Pánovej blízkosti a reálnej prítomnosti, si odnášajme Eucharistického Krista vo svojich srdciach, ako najvzácnejšieho hosťa, priateľa a brata všade tam, kde plníme svoje povinnosti veriaceho človeka.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa
  +421 910 852 307 - riaditeľka

Fotogaléria