Navigácia

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa

Mapa

Utorok 20. 2. 2018

Fotogaléria

Počitadlo návštev

Počet návštev: 3695131

Kalendár

Novinky

 • Žiaci 4.ročníkov budú mať počas týždňa prípravu na maturitné skúšky:

  ANJ - v utorok od 12:00 a štvrtok od 12:00 hod

  SJL - v pondelok od 11:45 a stredu od 12:00 hod  Žiaci 4.ročníkov budú mať počas týždňa prípravu na maturitné skúšky:

  ANJ - v utorok od 12:00 a štvrtok od 12:00 hod

  SJL - v pondelok od 11:45 a stredu od 12:00 hod

 • Miesto: kostol Blumentál

  Začiatok svätej omše: 9. 00 hod.

  Koniec: 10.00 hod.

  Organizačné zabezpečenie :

  1. Žiaci majú vyučovanie podľa rozvrhu do 8.45 hod. a potom sa presunú do kostola Blumentál.
  2. Pedagogický dozor počas celej svätej omše je pri určenej triede a zodpovedá za správanie žiakov.
  3. Po ukončení svätej omše dozerajúci pedagógovia odvedú žiakov na vyučovanie podľa rozvrhu.

  I.GDMPS - Karaivanová

  I.GDME – Židová

  II. MPS - Švorcová

  II. GDME - Géczy

  III. MPS - Michaláč

  III. GDME - Blažek, Mrllák

 • 2. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • Do galérie Škola zbierky boli pridané fotografie.

  V roku 2017 sme sa zapojili do rôznych verejných finančných zbierok, Belasý motýľ - pomoc ľudom s ochorením svalovej dystrofie, Hodina deťom - zbierka na projekty, ktoré riešia problémy detí, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii, na rozvoj a budovanie bezpečného prostredia v komunitách, Deň úsmevu - pre deti z detských domovov, na podporu ohrozených a náhradných rodín, na rozvoj centier pre obnovu rodiny. Biela pastelka - pomoc nevidiacim a slabozrakým.

 • Do galérie Duchovný život boli pridané fotografie.

  Modlitba a sviatostný život je pre veriaceho človeka pilierom duchovného života. Veríme, že ponuka duchovných aktivít, sväté omše a modlitbové stretnutia v školskej kaplnke alebo v kostole, vysluhovanie sviatosti zmierenia, nám pomôžu k zodpovednému a dôstojnému postoju života.

 • Do galérie Misie boli pridané fotografie.

  Našim maturantom, študentom, ktorí budú o krátky čas rozhodovať o svojom ďalšom životnom kroku, prišli predstaviť svoje zameranie a poslanie, dnes už pracovníci - misionári z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Predstavili nám čo je poslaním tejto fakulty - vychovávať odborných pracovníkov pre misijné a rozvojové projekty sociálneho, charitatívneho, zdravotníckeho zamerania doma i v zahraničí. Pôsobenie fakulty vychádza z duchovných hodnôt evanjeliového posolstva a zo všeobecných humanitných princípov, hlavne úcta k človeku, ochrana života, rozvoj kultúry.

 • Vyučovanie po zimných prázdninách sa začína 8.1.2018 -
  DEŇ 1.

 • Kristovo narodenie nech je všadeprítomné, v každom srdci, v každej rodine, v každom spoločenstve a nech Vás sprevádza počas nasledujúceho roka. Všetkým našim študentom, ich rodinám, pracovníkom našej školy a všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme požehnaný Nový rok 2018.

 • Dňa 14.12.2017 sa uskutočnil Futsalový turnaj o pohár riaditeľa OA Dudova. Naši žiaci zvíťazili. Tešíme sa z ich úspechu a držíme palce na ďalších turnajoch.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria