• Nadpis

    • Mgr. Katarína Cariková

     - výchovná a kariérna poradkyňa -

     KONZULTAČNÉ HODINY:

     Párny týždeň:

     pondelok od 12:35 - 13:20

     streda od 11:40 - 12:25

     Nepárny týždeň:

     pondelok od 12:35 - 13:20

     streda od 11:40 - 12:25

      

     KONTAKT:

     Telefón: 0901 909 063

     Mail: carikovakatarina@gmail.com