Voľné miesta na našej škole


 
Pozícia:

Majster odbornej výchovy - mechanik počítačových sietí / alebo mechanik elektrotechnik

Úväzok:plný alebo čiastočný
Dátum nástupu:01.9.2018 alebo podľa dohody
Požiadavky:Majster odbornej výchovy pre odbor 2682 K mechanik počítačových sietí, alebo majster odbornej výchovy pre odbor 2697 K mechanik elektrotechnik.

Plný alebo čiastočný úväzok

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie v odbore.


Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
doklady o ukončenom vzdelaní
súhlas so spracovaním osobných údajov

U úspešného uchádzača sa bude dodatočne vyžadovať výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.Výborný pracovný kolektív.

Nástup: 1.9. 2018 alebo podľa dohodyKontakt:
Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová
0907754791
csose@csose.sk
 

 
Pozícia:

Učiteľ/ka anglického jazyka a slovenského jazyka

Úväzok:plný úväzok
Dátum nástupu:23.8.2018
Požiadavky:Vzdelanie: Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., 2. stupeň vysokoškolského vzdelania

Znalosť práce s PC: Word, Power point, Internet

Kategória: učiteľ – učiteľ strednej školy

Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
doklady o ukončenom vzdelaní
súhlas so spracovaním osobných údajov

U úspešného uchádzača sa bude dodatočne vyžadovať výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Ďalšie informácie: odmeňovanie podľa platových taríf pedagogických zamestnancov platných od 01.09.2017, je závislé od počtu rokov praxe a nadobudnutého ďalšieho vzdelania.
Výborný pracovný kolektív.


Kontakt:
Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová
0907754791
csose@csose.sk
 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa
    +421 901 707 796 - riaditeľka

Fotogaléria