• Voľné miesta na našej škole

  • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • učiteľ/ka slovenský jazyk a literatúra

   • Úväzok:
    100 % úväzok (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
    Dátum nástupu:
    25.8.2021
   • Požiadavky:
    Vzdelanie podľa zákona č. 138//2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinnej od 15.1.2020.

    Uchádzač musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť, ktorá sa dodatočne potvrdí odpisom z registra trestov. Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) a v zmysle § 16 ods. 2. Zákona č. 138/2019.

    Koniec výberového konania 09.07.2021

    Kontaktná osoba
    Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová
    0910 852 307
    csose@csose.sk