Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva 2020-1-TR-KA229-093973_5 POSKYTNUTIE GRANTU 30 003,00 s DPH 10.09.2020 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G.Frassatiho Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová riaditeľka školy
Zmluva 2019-1-SK01-KA102-060491 Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ 64 360,00 s DPH 24.06.2019 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G.Frassatiho Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová riaditeľka školy