Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová Ka Rozvrh
Riaditeľka
Triedna učiteľka: II.GDMPS
csose@csose.sk
 
 
Mgr. Anna Švorcová Šv Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: III.MPS
anna.svorcova@csose.sk
 
 
Igor Lonček Lo Rozvrh
Hlavný majster odborného výcviku
igor.loncek@csose.sk
 
 
Anton Adamec Ad Rozvrh
Majster
anton.adamec@csose.sk
 
 
Bc. Ján Andel An Rozvrh
Majster
jan.andel@csose.sk
 
 
Ing. Štefan Blažek Bl Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IB.GDMPS
Zástupca v triede: II.GDMPS
stefan.blazek@csose.sk
 
 
Mgr. Katarína Cariková Ca Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.GDME
katarina.carikova@csose.sk
 
 
Mgr. Alexandra Faboková Fa Učiteľka
alexandra.fabokova@csose.sk
 
 
PaedDr. Jozef Géczy Ge Rozvrh
Triedny učiteľ: IA.GDMPS
Triedny učiteľ: III.GDME
jozef.geczy@csose.sk
 
 
PaedDr. Oľga Hlavačková Hl Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IA.GDMPS
olga.hlavackova@csose.sk
 
 
Oskar Jakubík Ja Rozvrh
Majster
oskar.jakubik@csose.sk
 
 
Dušan Krasoň Kr Rozvrh
Majster
dusan.krason@csose.sk
 
 
Ing. Mgr. Marko Miglierini Ma Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.GDME
marko.miglierini@csose.sk
 
 
Ing. Rudolf Michaláč Mi Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.MPS
Zástupca v triede: III.MPS
rudolf.michalac@csose.sk
 
 
Filip Mrllák Mr Rozvrh
Majster
filip.mrllak@csose.sk
 
 
Kristián Pružinský Pr Rozvrh
Majster
kristian.pruzinsky@csose.sk
 
 
Ing. Zsuzsa Szenczi Németh, ArtD. Sz Rozvrh
Triedna učiteľka: IB.GDMPS
Zástupca v triede: IV.GDME
zsuzsa.szenczi@csose.sk
 
 
Bc. Jozef Tarčík Ta Rozvrh
Majster
jozef.tarcik@csose.sk
 
 
Mgr. Eugénia Walachová Wa Rozvrh
Učiteľka
eugenia.walachova@csose.sk
 
 
Ing. Lukáš Žido Ži Rozvrh
Triedny učiteľ: I.DGDM
Triedny učiteľ: I.DMPS
Triedny učiteľ: II.DE
Triedny učiteľ: II.DGDM
Triedny učiteľ: II.DMPS
Triedny učiteľ: III.DEM
Triedny učiteľ: IV.DGDM
Triedny učiteľ: IV.GDME
lukas.zido@csose.sk
 
 
Mgr. Veronika Židová Ža Rozvrh
Triedna učiteľka: II.GDME
Zástupca v triede: IV.MPS
veronika.zidova@csose.sk

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa
    +421 901 707 796 - riaditeľka

Fotogaléria