Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Mgr. Roumiana Mintcheva Karaivanova Ka Riaditeľka
Triedna učiteľka: IV.GDMPS
csose@csose.sk
 
 
Mgr. Anna Švorcová Šv Zástupkyňa
Triedna učiteľka: I.GDME
anna.svorcova@csose.sk
 
 
Igor Lonček Lo Hlavný majster odborného výcviku
igor.loncek@csose.sk
 
 
Mgr. Jana Valentová Vl Školská špeciálna pedagogička
jana.valentova@csose.sk
 
 
Anton Adamec Ad Majster
anton.adamec@csose.sk
 
 
Zuzana Almásiová Al Majsterka
Zástupca v triede: II.DEM
Zástupca v triede: III.DGDM
Zástupca v triede: III.DMPS
Zástupca v triede: IV.DGDM
Zástupca v triede: IV.DMPS
zuzana.almasiova@csose.sk
 
 
Bc. Ján Andel An Majster
jan.andel@csose.sk
 
 
Ing. Štefan Blažek Bl Učiteľ
Zástupca v triede: IIIB.GDMPS
stefan.blazek@zoznam.sk
 
 
Mgr. Katarína Cariková Ca Učiteľka
Zástupca v triede: IV.GDMPS
katarina.carikova@csose.sk
 
 
Mgr. Jarmila Franková Fr Triedna učiteľka: IV.GDME
jarmila.frankova@csose.sk
 
 
PaedDr. Jozef Géczy Ge Triedny učiteľ: I.GDMPS
Triedny učiteľ: IIIA.GDMPS
Zástupca v triede: II.GDMPS
jozef.geczy@csose.sk
 
 
Tomáš Ginzeri Gi Majster
tomas.ginzeri@csose.sk
 
 
PaedDr. Oľga Hlavačková Hl Učiteľka
olga.hlavackova@csose.sk
 
 
Mgr. Ľubica Londarevová Ln Učiteľka
londarevova@hotmail.com
 
 
Ing. Mgr. Marko Miglierini Ma Triedny učiteľ: II.GDMPS
Zástupca v triede: IV.GDME
marko.miglierini@csose.sk
 
 
Ing. Rudolf Michaláč Mi Učiteľ
rudolf.michalac@csose.sk
 
 
Filip Mrllák Mr Majster
filip.mrllak@csose.sk
 
 
Ing. Zsuzsa Szenczi Németh, ArtD. Sz Triedna učiteľka: IIIB.GDMPS
Zástupca v triede: II.GDME
zsuzsa.szenczi@csose.sk
 
 
Ing. Lukáš Žido Ži Triedny učiteľ: II.DEM
Triedny učiteľ: II.GDME
Triedny učiteľ: III.DGDM
Triedny učiteľ: III.DMPS
Triedny učiteľ: IV.DGDM
Triedny učiteľ: IV.DMPS
lukas.zido@csose.sk

© aScAgenda 2020.0.1223 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.07.2020

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa
    +421 910 852 307 - riaditeľka

Fotogaléria