Organizácia šk. roka 2016/2017

01.09.2016

Začiatok školského roka

05.09.2016

Otvorenie školského roka - slávnostná svätá omša

06.09.2016

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

14.09.2016

Prezentácia školy na Vedeckom veľtrhu

20.09.2016

Rodičovské spoločenstvo

22.09.2016

Ústna časť maturitnej skúšky v mimoriadnom skúšobnom období

22.09.2016

Účelové cvičenie 

28.09.2016

Púť vybraných žiakov školy do Šaštína, duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

20.10.2016

Oslava stého výročia narodenia blahoslavenej sestry Zdenky - svätá omša, duchovná obnova žiakov a zamestn.  školy

28.10.2016 - 31.10.2016

Jesenné prázdniny

02.11.2016

Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

08.11.2016

Školské kolo Zenitu

10.-11.11.2016

Prezentácia školy na JUVYR 2016

16.11.2016

Hodnotiaca porada za prvý štvrťrok

16.11.2016

Rodičovské spoločenstvo

06.12.2016

Sv. Mikuláš v škole

07.12.2016

Deň otvorených dverí

08.12.2016

Nepoškvrnené počatie Panny Márie  - svätá omša, duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

16.12.2016

Vianočná nočná adorácia

23.12.2016 - 05.01.2017

Vianočné prázdniny

09.01.2017

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

25.01.2017

Ekumenické stretnutie cirkevných škôl

27.01.2017

Klasifikačná porada za prvý polrok

03.02.2017

Polročné prázdniny

06.02.2017

Začiatok vyučovania po polročných prázdninách

08.02.2017

Deň otvorených dverí

07.02.2017

Školské kolo SOČ

09.02.2017

Maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období

12.02.2017 – 18.02.2017

Lyžiarsky výcvik

20.02.2017 – 24.02.2017

Jarné prázdniny

27.02.2017

Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

01.03.2017

Popolcová streda - svätá omša, duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

14.03.2017 - 16.03.2017

Externá časť MS a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

06.04.2017

Výročie narodenia patróna školy P.G.Frassatiho -  svätá omša, duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

07.04.2017

Deň učiteľov katolíckych škôl

11.04.2017

Hodnotiaca porada za tretí štvrťrok

11.04.2017

Rodičovské spoločenstvo

13.04.2017 – 18.04.2017

Veľkonočné prázdniny

19.04.2017

Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách

24.04.2017 - 28.04.2017

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

10.05.2017

Klasifikačná porada – maturitné ročníky

09.05.2017

Prvý termín prvého kola prijímacích skúšok do prvých ročníkov pre školský rok 2017/2018

11.05.2017

Druhý termín prvého kola prijímacích skúšok do prvých ročníkov pre školský rok 2017/2018

11.05.2017 – 12.05.2017

Overenie odbornej spôsobilosti žiakov (vyhláška 508/2009 Z. z., § 21)

15.05.2017 - 19.05.2017

Akademické voľno maturitných ročníkov

22.05.2017 - 26.05.2017

Ústna časť maturitnej skúšky 

22.05.2017 - 24.05.2017

Kurz  „Ochrana života a zdravia“  -   III. ročník

22.05.2017

Účelové cvičenie  pre I. a II. ročník

25.05.2017

Nanebovstúpenie Pána  - svätá omša, duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

30.05.2017

Slávnostná svätá omša - odovzdávanie výučných listov a maturitných vysvedčení

06.06.2017

Rodičovské spoločenstvo

15.06.2017

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - svätá omša, duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

20.06.2017

Druhé kolo prijímacích skúšok do prvých ročníkov pre školský rok 2017/2018

27.06.2017

Prvý termín prijímacieho konania na externú formu štúdia pre školský rok 2017/2018

27.06.2017

Turnaj o putovný pohár P.G.Frassatiho vo futbale

27.06.2017

Klasifikačná porada za druhý polrok

26.06.2017 - 28.06.2017

Hospodárske dni, školské výlety

29.06.2017

    Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla - svätá omša, duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

30.06.2017

    Vydávanie vysvedčení za školský rok 2016/2017

03.07.2017 – 31.08.2017

Letné prázdniny

04.07.2017  – 07.07.2017

Duchovné cvičenia zamestnancov školy

24.08.2017 - 25.08.2017

Opravné skúšky

30.08.2017

Druhý termín prijímacieho konania na externú formu štúdia pre školský rok 2017/2018

 

 

V Bratislave 10.5.2017

 

 

                                                                                                                                       Ing. Mgr. Roumiana KARAIVANOVÁ

                                                                                                                                            riaditeľka CSOŠE P.G. Frassatiho

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria