Organizácia šk. roka 2017/2018

 

 Organizácia školského roka 2017/2018

01.09.2017

Začiatok školského roka

04.09.2017

Otvorenie školského roka - slávnostná svätá omša

05.09.2017

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

14.09.2017

Prezentácia školy na 2. Vedeckom Veľtrhu

15.09. 2017

Sedembolestná Panna Mária

21.09.2017

Rodičovské spoločenstvo

18.09.2017-19.09.2017

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky v mimoriadnom skúšobnom období

25.09.2017-26.09.2017

Ústna časť maturitnej skúšky v mimoriadnom skúšobnom období

25.09.2017

Účelové cvičenie 

25.09.2017

Púť vybraných žiakov školy do Šaštína

30.10.2017 - 31.10.2017

Jesenné prázdniny

     01.11.2017

Sviatok Všetkých svätých

02.11.2017

Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

07.11.2017

Školské kolo Zenitu

08.11.2017 – 09.11.2017

Prezentácia školy na JUVYR 2017

15.11.2017

Hodnotiaca porada za prvý štvrťrok

15.11.2017

Rodičovské spoločenstvo

22.11.2017

Deň otvorených dverí

06.12.2017

Sv. Mikuláš v škole

08.12.2017

Nepoškvrnené počatie Panny Márie  - svätá omša, duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

15.12.2017

Vianočná nočná adorácia

23.12.2017 - 05.01.2018

Vianočné prázdniny

08.01.2018

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

25.01.2018

Klasifikačná porada za prvý polrok

02.02.2018

Polročné prázdniny

05.02.2018

Začiatok vyučovania po polročných prázdninách

07.02.2018

Deň otvorených dverí

08.02.2018

Školské kolo SOČ

13.02.2018

Maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období

14.02.2018

Popolcová streda - svätá omša, duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

18.02.2018 – 24.02.2018

Lyžiarsky výcvik

05.03.2018 – 09.03.2018

Jarné prázdniny

12.03.2018

Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

13.03.2018 - 15.03.2018

Externá časť MS a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

29.03.2018 – 03.04.2018

Veľkonočné prázdniny

04.04.2018

Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách

07.04.2018    sobota

Deň učiteľov katolíckych škôl

18.04.2018

Hodnotiaca porada za tretí štvrťrok

18.04.2018

Rodičovské spoločenstvo

02.05.2018 - 04.05.2018

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

10.05.2018

Nanebovstúpenie Pána  - svätá omša, duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

16.05.2018

Klasifikačná porada – maturitné ročníky

18.05. 2018

Overenie odbornej spôsobilosti žiakov (vyhláška 508/2009 Z. z., § 21)

14.05.2018

Prvý termín prvého kola prijímacích skúšok do prvých ročníkov pre školský rok 2018/2019

17.05.2018

Druhý termín prvého kola prijímacích skúšok do prvých ročníkov pre školský rok 2018/2019

21.05.2018 - 25.05.2018

Akademické voľno maturitných ročníkov

28.05.2018 - 01.06.2018

Ústna časť maturitnej skúšky 

28.05.2018 - 30.05.2018

Kurz  „Ochrana života a zdravia“  -   III.MPS, III.GDME

28.05.2018

Účelové cvičenie  pre I. a II. ročník

31.05.2018

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - svätá omša

06.06.2018

Rodičovské spoločenstvo

05.06.2018

Slávnostná svätá omša - odovzdávanie výučných listov a maturitných vysvedčení

19.06.2018

Druhé kolo prijímacích skúšok do prvých ročníkov pre školský rok 2018/2019

27.06.2018

Prvý termín prijímacieho konania na externú formu štúdia a na nadstavbové štúdium pre školský rok 2018/19

26.06.2018

Klasifikačná porada za druhý polrok

27.06.2018 - 28.06.2018

Hospodárske dni, školské výlety

29.06.2018

    Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla - svätá omša

29.06.2018

    Vydávanie vysvedčení za školský rok 2017/2018

02.07.2018 – 31.08.2018

Letné prázdniny

03.07.2018  – 05.07.2018

Duchovné cvičenia zamestnancov školy

27.08.2018 - 28.08.2018

Opravné skúšky

30.08.2018

Druhý termín prijímacieho konania na externú formu štúdia a na nadstavbové štúdium pre školský rok 2018/19

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria