• Organizácia šk. roka 2021/2022

      

     01.09.2021

     Začiatok školského roka

     02.09.2021

     Otvorenie školského roka

     03.09.2021

     Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

     15.09.2021

     Sedembolestná Panna Mária

     16.09.2021

     Rodičovské spoločenstvo

     26.9.2021 -2.10.2021

     Projekt ERASMUS + Mobility Turecko

     26.9.2021 -9.10.2021

     Projekt ERASMUS + Mobility odboru MPS  Poľsko

     27.09.2021

     Účelové cvičenie 

     14.10.2021

     Školské kolo Zenitu

     17.10.2021 -30.10.2021

     Projekt ERASMUS + Mobility odboru GDM Portugalsko

     28.10.2021 -29.10.2021

     Jesenné prázdniny

     01.11.2021

     Slávnosť Všetkých svätých

     02.11.2021

     Spomienka na všetkých zosnulých

     02.11.2021

     Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

     18.11.2021

     Hodnotiaca porada za prvý štvrťrok

     18.11.2021

     Rodičovské spoločenstvo

     01.12.2021

     Deň otvorených dverí

     06.12.2021

     Sv. Mikuláš v škole

     08.12.2021   

     Nepoškvrnené počatie Panny Márie - svätá omša, adventná duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

     10.12.2021

     Vianočná nočná adorácia

     23.12.2021- 07.01.2022

     Vianočné prázdniny

     10.01.2022

     Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

     26.01.2022

     Klasifikačná porada za prvý polrok

     04.02.2022

     Polročné prázdniny

     07.02.2022

     Začiatok vyučovania po polročných prázdninách

     09.02.2022

     Deň otvorených dverí

     16.02.2022

     Školské kolo SOČ

     16.02.2022

     Gremiálna porada  s predsedami metodických združení

     02. 03. 2022

     Popolcová streda, duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

     28.02. – 04.03.2022

     Jarné prázdniny

     07.03.2022

     Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

     15.03. - 17.03.2022

     Externá časť MS a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

     07.04.2022  

     Deň učiteľov katolíckych škôl

     14.04. – 19.04.2022

     Veľkonočné prázdniny

     20.04.2022

     Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách

     13.04.2022

     Hodnotiaca porada za tretí štvrťrok

     13.04.2022

     Rodičovské spoločenstvo

     Apríl 2022

     Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

     Máj 2022

     Klasifikačná porada – maturitné ročníky

     Máj 2022

     Školenie k overeniu odbornej spôsobilosti žiakov

     Máj 2022

     Overenie odbornej spôsobilosti žiakov (vyhláška 508/2009 Z. z., § 21)

     09.05.2022 

     Prvý termín prvého kola prijímacích skúšok do prvých ročníkov pre školský rok 2022/2023

     Máj 2022

     Akademické voľno maturitných ročníkov

     12.05.2022 

     Druhý termín prvého kola prijímacích skúšok do prvých ročníkov pre školský rok 2022/2023

     Máj 2022

     Ústna časť maturitnej skúšky 

     Máj 2022

     Kurz  „Ochrana života a zdravia“  -   III.GDMPS, III.GDME

     25.05.2022

     Účelové cvičenie  pre I. a II. ročník

     26.05.2022

     Nanebovstúpenie Pána 

     Máj 2022

     Odovzdávanie výučných listov a maturitných vysvedčení

     25.05.2022

     Rodičovské spoločenstvo

     16.06.2022

     Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv, duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

     14.06.2022

     Druhé kolo prijímacích skúšok do prvých ročníkov pre školský rok 2022/2023

     16.06.2022

     Prvý termín prijímacieho konania na externú formu štúdia a na nadstavbové štúdium pre školský rok 2022/2023

     27.06.2022

     Klasifikačná porada za druhý polrok

     27.06. - 28.06.2022

     Hospodárske dni

     29.06.2022 

     Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla

     30.06.2022

     Vydávanie vysvedčení za školský rok 2021/2022

     1.7.2022– 31.8.2022

     Letné prázdniny

     04.7.2022 – 6.7.2022

     Duchovné cvičenia zamestnancov školy

     25.8.2022 - 26.8.2022

     Opravné skúšky

     26.08.2022

     Druhý termín prijímacieho konania na externú formu štúdia a na nadstavbové štúdium pre školský rok 2022/2023

     31.08.2022

     Gremiálna porada  s predsedami metodických združení