Organizácia šk. roka 2018/2019

 

01.09.2018

Začiatok školského roka

03.09.2018

Otvorenie školského roka - slávnostná svätá omša

04.09.2018

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

14.09.2018

Prezentácia školy na Vedeckom Veľtrhu Eurovea

15.09. 2018 - sobota

Sedembolestná Panna Mária

20.09.2018

Ústna časť maturitnej skúšky v mimoriadnom skúšobnom období

20.09.2018

Účelové cvičenie 

21.09.2018

Púť vybraných žiakov školy do Šaštína

26.09.2019

Rodičovské spoločenstvo

24.10.2018

Školské kolo Zenitu

31.10.2018 - 2.11.2018

Jesenné prázdniny

01.11.2018

Sviatok Všetkých svätých

05.11.2018

Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

05.11.2018 – 06.11.2018

Prezentácia školy na JUVYR 2018

07.11.2018

Deň otvorených dverí

15.11.2018

Hodnotiaca porada za prvý štvrťrok

15.11.2018

Rodičovské spoločenstvo

06.12.2018

Sv. Mikuláš v škole

08.12.2018    sobota

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

12.12.2018

Svätá omša, adventná duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

14.12.2018

Vianočná nočná adorácia

23.12.2018 - 07.01.2019

Vianočné prázdniny

08.01.2019

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

24.01.2019

Klasifikačná porada za prvý polrok

01.02.2019

Polročné prázdniny

04.02.2019

Začiatok vyučovania po polročných prázdninách

06.02.2019

Deň otvorených dverí

07.02.2019

Školské kolo SOČ

10.02.2019 – 16.02.2019

Lyžiarsky výcvik

21.02.2019

Maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období

25.02.2019 – 1.03.2019

Jarné prázdniny

04.03.2019

Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

06.03.2019

Popolcová streda - svätá omša, duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

12.03.2019 - 14.03.2019

Externá časť MS a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

07.04.2019  

Deň učiteľov katolíckych škôl

17.04.2019

Hodnotiaca porada za tretí štvrťrok

17.04.2019

Rodičovské spoločenstvo

18.04.2019 – 23.04.2019

Veľkonočné prázdniny

24.04.2019

Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách

29.04.2019 - 03.05.2019

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

09.05.2019

Klasifikačná porada – maturitné ročníky

10.05. 2019

Overenie odbornej spôsobilosti žiakov (vyhláška 508/2009 Z. z., § 21)

13.05.2019

Prvý termín prvého kola prijímacích skúšok do prvých ročníkov pre školský rok 2019/2020

13.05.2019 - 17.05.2019

Akademické voľno maturitných ročníkov

16.05.2019

Druhý termín prvého kola prijímacích skúšok do prvých ročníkov pre školský rok 2019/2020

20.05.2019 - 24.06.2019

Ústna časť maturitnej skúšky 

20.05.2019 - 22.05.2019

Kurz  „Ochrana života a zdravia“  -   III.MPS, III.GDME

20.05.2019

Účelové cvičenie  pre I. a II. ročník

30.05.2019

Nanebovstúpenie Pána  - svätá omša, odovzdávanie výučných listov a maturitných vysvedčení

05.06.2019

Rodičovské spoločenstvo

14.06.2019

Druhé kolo prijímacích skúšok do prvých ročníkov pre školský rok 2019/2020

18.06.2019 – 21.6. 2019

Záverečné skúšky

20.06.2019

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - svätá omša, duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

26.06.2019

Prvý termín prijímacieho konania na externú formu štúdia a na nadstavbové štúdium pre školský rok 2019/2020

25.06.2019

Klasifikačná porada za druhý polrok

26.06.2019 - 27.06.2019

Hospodárske dni, školské výlety

28.06.2019

Vydávanie vysvedčení za školský rok 2018/2019 - svätá omša

29.06.2019    sobota

Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla

01.07.2019 – 31.08.2019

Letné prázdniny

02.07.2019  – 04.07.2019

Duchovné cvičenia zamestnancov školy

27.08.2019 - 28.08.2019

Opravné skúšky

30.08.2019

Druhý termín prijímacieho konania na externú formu štúdia a na nadstavbové štúdium pre školský rok 2019/2020

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa
    +421 901 707 796 - riaditeľka

Fotogaléria