Organizácia šk. roka 2019/2020 -kvôli COVID-19 už neaktuálna

01.09.2019

Začiatok školského roka

02.09.2019

Otvorenie školského roka - slávnostná svätá omša

03.09.2019

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín

10.09.2019

Ústna časť maturitnej skúšky v mimoriadnom skúšobnom období

10.09.2019

Účelové cvičenie 

13.09.2019

Prezentácia školy na Vedeckom Veľtrhu Eurovea

15.09.2019 - nedeľa

Sedembolestná Panna Mária

18.09.2019

Rodičovské spoločenstvo

18.09. - 23.09.2019

Záverečné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období

18.09.2019

Púť vybraných žiakov školy do Šaštína

22.09. – 4.10.2019

Projekt ERASMUS + Výmenný pobyt žiakov odboru GDM v Portugalsku

22.09.2019

Národný pochod za život

25.09.2019

Župný športový deň BSK pre stredoškolákov

15. 10.2019

Školské kolo Zenitu

28. 10. 2019

Oslava 25. výročia založenia školy

30.10.2019 -31.10.2019

Jesenné prázdniny

01.11.2019

Sviatok Všetkých svätých

04.11.2019

Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách

04.12.2019

Deň otvorených dverí

19.11.2019

Hodnotiaca porada za prvý štvrťrok

20.11.2019

Rodičovské spoločenstvo

06.12.2019

Sv. Mikuláš v škole

08.12.2019

Nepoškvrnené počatie Panny Márie

09.12.2019

Svätá omša, adventná duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

13.12.2019

Vianočná nočná adorácia

23.12.2019 - 07.01.2020

Vianočné prázdniny

08.01.2020

Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách

29.01.2020

Klasifikačná porada za prvý polrok

02.02. – 08.02.2020

Lyžiarsky výcvik

03.02.2020

Polročné prázdniny

04.02.2020

Začiatok vyučovania po polročných prázdninách

07.02.2020

Školské kolo SOČ

11.02.2020

Maturitné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období

12.02.2020

Deň otvorených dverí

13.02.2020

Gremiálna porada s predsedami metodických združení

17.02. – 21.02.2020

Jarné prázdniny

24.02. 2020

Začiatok vyučovania po jarných prázdninách

26. 02. 2020

Popolcová streda - svätá omša, duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

17.03.2020 - 19.03.2020

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky

07.04.2020  

Deň učiteľov katolíckych škôl

09.04. – 14.04.2020

Veľkonočné prázdniny

15.04.2020

Začiatok vyučovania po veľkonočných prázdninách

16.04.2020

Hodnotiaca porada za tretí štvrťrok

16.04.2020

Rodičovské spoločenstvo

04.05. - 07.05.2020

Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

11. 05. 2020 

Prvý termín prvého kola prijímacích skúšok do prvých ročníkov pre školský rok 2020/2021

13.05. 2020

Klasifikačná porada – maturitné ročníky

13. – 14. 05. 2020

Školenie k overeniu odbornej spôsobilosti žiakov

14. 05. 2020 

Druhý termín prvého kola prijímacích skúšok do prvých ročníkov pre školský rok 2020/2021

15.05. 2020

Overenie odbornej spôsobilosti žiakov (vyhláška 508/2009 Z. z., § 21)

18.05. - 22.05.2020

Akademické voľno maturitných ročníkov

21. 05. 2020

Nanebovstúpenie Pána  - svätá omša

25.05.2020 - 29.05.2020

Ústna časť maturitnej skúšky 

25.05.2020 - 27.05.2020

Kurz  „Ochrana života a zdravia“  -   III.MPS, III.GDME

27.05.2020

Účelové cvičenie  pre I. a II. ročník

jún 2020

Projekt ERASMUS + Výmenný pobyt žiakov odboru MPS v Poľsku

02. 06. 2020

Svätá omša, odovzdávanie výučných listov a maturitných vysvedčení

03. 06. 2020

Rodičovské spoločenstvo

11. 06. 2020

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - svätá omša, duchovná obnova žiakov a zamestnancov školy

16.06.2020

Druhé kolo prijímacích skúšok do prvých ročníkov pre školský rok 2020/2021

16.06.2020

Prvý termín prijímacieho konania na externú formu štúdia a na nadstavbové štúdium pre školský rok 2020/2021

25.06.2020

Klasifikačná porada za druhý polrok

25.06. - 26.06.2020

Hospodárske dni

29.06.2020   

Sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla - svätá omša

30.06.2020

Vydávanie vysvedčení za školský rok 2019/2020

1.7.2020– 31.8.2020

Letné prázdniny

1.7.2020 – 3.7.2020

Duchovné cvičenia zamestnancov školy v Modre Harmónii

26.8.2020 - 27.8.2020

Opravné skúšky

28.08.2020

Druhý termín prijímacieho konania na externú formu štúdia a na nadstavbové štúdium pre školský rok 2020/2021

28.08.2020

Gremiálna porada s predsedami metodických združení

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa
    +421 910 852 307 - riaditeľka

Fotogaléria