Výchovná poradkyňa

Mgr. Katarína Cariková

- výchovná a kariérna poradkyňa -

KONZULTAČNÉ HODINY:

Párny týždeň:

pondelok od 12:35 - 13:20

streda od 11:40 - 12:25

Nepárny týždeň:

pondelok od 12:35 - 13:20

streda od 11:40 - 12:25

 

KONTAKT:

Telefón: +421 2 5557 3141 - ústredňa

Mail: katarina.carikova@csose.sk

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa
    +421 910 852 307 - riaditeľka

Fotogaléria