VP a ŠŠP

Výchovný poradca a školský špeciálny pedagóg

 

 

Mgr. Jana Valentová
- školská špeciálna pedagogička -
 
KONTAKT:
Telefón:
+421 904 582 869
Mail:
jana.valentova@csose.sk
 
 

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKĚHO PORADENSTVA A PREVENCIE, BRATISLAVA I

Brnianska 47
811 04 Bratislava
tel./fax: 02/ 54 77 38 68
02/ 54 77 55 60, 54 43 44 42
www.nasaporadna.sk
e-mail: 
sekretariat@nasaporadna.sk
e-mail na riaditeľa: riaditel@nasaporadna.sk

- osobne na adrese: Brnianska 47, Bratislava

- telefonicky na tel. č.: 02/54 77 55 60

             p.Rankovová klp. 212,101

e-mailom: klienti@nasaporadna.sk


Vývinové poruchy učenia

http://www.predys.szm.com/poruc.htm


Žiadosť o integráciu

Ziadost_o_integraciu_mojho_syna.doc

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa
    +421 910 852 307 - riaditeľka

Fotogaléria