Diaľkové štúdium 2019/2020 Rozvrh 2019/2020 - 1.porok Zmeny v rozvrhu Rozvrh 2019/2020 - excel Rozvrh 2019/2020 - 2.polrok

Diaľkové štúdium

Zmeny v rozvrhu

do odvolania - zrušené prezenčné vyučovanie v škole

Vážení žiaci, rodičia, zákonní zástupcovia,

oznamujeme Vám, že v súvislosti s prijatím preventívnych opatrení k zamedzeniu šírenia koronavírusu, prerušujeme prevádzku školy do odvolania.

O ďalšom postupe vás budeme informovať prostredníctvom Edupage a na webovej stránke školy.

Prosíme vás o dôsledné dodržiavanie hygienických odporúčaní, vyhýbaniu sa hromadných verejných podujatí a obmedzovanie kontaktu s iným osobami.

Pri zvýšenej teplote alebo príznakoch ochorenia prosíme, aby ste zostali doma. Len osobný zodpovedný a disciplinovaný postoj môže napomôcť k zastaveniu šírenia nákazy.

Prosíme, aby ste sledovali aj ďalšie pokyny Úradu verejného zdravotníctva SK http://www.uvzsr.sk/

Učiteľom posielame odporúčanie, aby žiakom poslali inštrukcie pre domáce plnenie školských povinností cez Edupage.

Prosíme vás o primeranú rodičovskú kontrolu!

Veríme, že situáciu spoločne a s Božou pomocou zvládneme.

Ďakujeme!

Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová

riaditeľka školy

8. marca 2020

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa
    +421 910 852 307 - riaditeľka

Fotogaléria