Diaľkové štúdium 2018/2019 Rozvrh 2018/2019 - 1.porok Zmeny v rozvrhu Rozvrh 2018/2019 - 2.polrok Rozvrh 2018/2019 - excel

Diaľkové štúdium

Zmeny v rozvrhu

IV.DMPS

8.10. - 1.hod ANJ

8.10. - 2.hod ANJ

5.11. - 3.hod MAT

5.11. - 4.hod FYZ

I.DMPS, I.DGDM

12.11. - 1.hod KNB

12.11. - 2.hod OBN

12.11. - 3.hod ANJ

12.11. - 4.hod ANJ

II.DE

10.12. - 3.hod ANJ

10.12. - 4.hod ANJ

14.1.2019 - 4.hod SJL

14.1.2019 - 5.hod SJL

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa
    +421 901 707 796 - riaditeľka

Fotogaléria