Navigácia

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa

Mapa

Nedeľa 23. 7. 2017

Fotogaléria

Počitadlo návštev

Počet návštev: 3459948

Kalendár

Novinky

 • 14. 7. 2017

  Oznamujeme rodičom a žiakom,

  že pre školský rok 2017/2018 máme ešte len 2 voľné miesta v 1. ročníku

  v odbore 3447 K Grafik digitálnych médií.

 • Oznamujeme žiakom, že opravné skúšky sa budú konať 24.8.2017 - 25.08.2017. Rozhodnutia o povolení konať opravnú skúšku si môžu prísť osobne prevziať na sekretariát školy v čase od 8:00 do 15:00 hod.

 • Oznamujeme žiakom, ktorí majú opravnú skúšku z ANJ, že pani Walachová je od 4.7.2017 do 7.7.2017 v škole a je ochotná v prípade záujmu poskytnúť doučovanie v čase od 9:00 do 13:00 hod.

 • 27.6.2017 - odovzdávanie učebníc

  28.6.2017 - upratovanie tried

  29.6.2017 - riaditeľské voľno - cirkevný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla

  30.6.2017 - rozdávanie vysvedčení

  Každý deň je príchod do školy o 8:00, pokiaľ triedny učiteľ neurčí inak.

  Po ukončení určenej aktivity žiaci odchádzajú domov.

   

 • V dňoch 22.6. - 26.6.2017 bude teoretické vyučovanie prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

    Začiatok Koniec 0. 7:20 7:50 1. 8:00 8:30 2. 8:35 9:05 3. 9:15 9:45 4. 10:00 10:30 5. 10:40 11:10 6. 11:20 11:50 7. 12:00 12:30

 •   Túto komunitu sme mali možnosť spoznať 25.5. 2017, kde nás sprevádzali jej členovia Milan a Igor. Informovali nás nielen o histórii a živote komunity, ale predovšetkým nám povedali svedectvo o sebe, svojej životnej ceste so závislosťou a rozhodnutím zmeniť svoj život. Komunita Cenacolo je kresťanské združenie, ktoré prijíma všetkých, ktorí sú túžiaci zmeniť svoj život - narkomani, gembleri, alkoholici, bezdomovci, ľudia bez zmyslu života, opustení pre svojské „netypické“ riešenie problémov. Všetci títo nachádzajú pochopenie, lásku, objatie, priateľstvo i prácu, pod ochrannými krídlami komunity Cenacolo. Milan a Igor nás informovali, že komunita  je postavená na troch základných pilieroch: na modlitbe, práci a priateľstve.  „Naša Komunita nie je liečebňa ale škola lásky a života“.

 •   Marianka, ktorú sme navštívili 24.5. 2017, je považovaná za najstaršie pútnické miesto nielen na Slovensku, ale dokonca aj v celom bývalom Uhorsku. Základný kameň kláštora položil kráľ Ľudovít v roku 1377, dnes slúži ako pútnický a exercičný dom a celý areál spravuje Kongregácia bratov tešiteľov. Navštívili sme  Baziliku Narodenia Panny Márie ktorá bola postavená v 14. storočí a  je najstarším mariánskym kostolom v strednej Európe. Pri Lurdskej jaskynke sme sa zastavili nielen k prosbe a vzdaniu vďaky našej Matke Panne Márii, ale zároveň sme prispeli tým, že sme vyčistili tieto priestory od nečistôt. So žiakmi sme si vykonali krížovú cestu, ktorú sme obetovali za požehnanie pre všetkých žiakov, pedagógov, pracovníkov školy a naše rodiny.

 •   Dňa 23.5. 2017 naši žiaci spolu s učiteľmi navštívili Zážitkové centrum vedy Aurelium. Je to miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou,“  kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo ...
 •   Výchovný rockový koncert skupiny Clakson, pod vedením Valentína Čenakovského, sa uskutočnil 22. 5. 2017 v aule STU na Mýtnej ulici v Bratislave. Naši žiaci aj učitelia boli príjemne prekvapení kvalitou vystúpenia skupiny a jej výchovným pôsoben ...
 • Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že je od 01.06.2017 možné objednať si známku na ISIC preukaz, ktorá bude platná do 09/2018.

  Bližšie informácie sú v priloženom informačnom letáku, videu a na nástenkách v škole.

  Znamka_ISIC.pdf

 • Srdečne pozývame všetkých rodičov na Konzultačné rodičovské spoločenstvo, ktoré sa bude konať dňa 06.06.2017 od 16:30 hod.

   

 • Dňa 30.05.2017 budú našim absolventom slávnostne odovzdané maturitné vysvedčenia v kostole Blumentál.

  Slávnosť sa začína o 9:00 hod svätou omšou a po nej budú žiakom odovzdané maturitné vysvedčenia.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria