Navigácia

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979...sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141...ústredňa

Utorok 2. 9. 2014

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Vyučovanie v dňoch 3.9.2014 - 5.9.2014

  ROZVRH  NA  STREDU  3.9.2014  

   

  Učebňa

  1.hodina

  800 - 845

  2.hodina

  855 - 940

  3.hodina

  945 - 1030

  4.hodina

  1050 - 1135

 • Začiatok šk. roka

  Začiatok šk.roka 2014/2015 je 2. 9. 2014. Šk. rok otvoríme slávnostnou svätou omšou o 9.00 hod. v kostole Blumentál. Stretnutie žiakov II.,III. a IV.ročníkov je o 8.45 hod. pred kostolom. Po ukončení sv.omše je rozchod.

  Stretnutie žiakov a rodičov prvého ročníka je o 8.00 hod. na školskom dvore na Vazovovej 12.

   

 • Opravné skúšky

  Opravné skúšky sa budú konať 26.08. a 27.08.2014. Presný termín, čas a miesto konania skúšky bude každému žiakovi / zákonnému zástupcovi oznámený písomne, prípadne sa môžete telefonicky informovať na sekretariáte školy.

 • Hospodárske dni

  V dňoch 25.06. a 26.06.2014 budú prebiehať hospodárske dni (odovzdávanie učebníc, upratovanie triedy, atď.).

  Časový harmonogram určí každej triede triedny učiteľ.

 • Skrátené vyučovacie hodiny

  V dňoch 20.06.., 23.06. a 24.06.2014 bude prebiehať teoretické vyučovanie podľa nasledovného harmonogramu:

    Začiatok Koniec 0. 7:05 7:50 1. 8:00 8:30 2. 8:35 9:05 3. 9:15 9:45 4. 10:00 10:30 5. 10:40 11:10 6. 11:20 11:50 7. 12:00 12:30

 • Slávnostná svätá omša k 20. výročiu školy

  POZ Slávnostná Svätá omša  -  20. výročie založenia školy

  19. júna 2014

  K o s t o l    B l u m e n t á l

  Zraz študentov: 

  Miesto: kostol Blumentál

 • Futsalový turnaj k 20. výročiu založenia školy

  POZ   futsalového turnaja k 20. výročiu založenia školy konaného dňa  17.06.2014

   

  Zameranie :  Účasť žiakov na futsalovom turnaji k 20. výročiu založenia školy

  Miesto : Športová hala Elán, Bajkalská ul. Bratislava

 • Slávnostná svätá omša s odovzdávaním maturitných vysvedčení

  Slávnostná Svätá omša 3. júna 2014 spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení študentom tried IV. ME, IV. MPS, II. DE, IV. DMPS v kostole Blumentál

     Program:

  Zraz študentov: 

 • Príprava na sviatosť birmovania

  Študenti, ktorí prijmú v sobotu 31.mája 2014 sviatosť birmovania, prídu v piatok 30.05.2014 ráno do školy podľa rozvrhu a o 8.00 hod. budú mať nácvik v školskej kaplnke a potom svätú spoveď.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979...sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141...ústredňa

Fotogaléria