Navigácia

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979...sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141...ústredňa

Utorok 29. 7. 2014

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Opravné skúšky

  Opravné skúšky sa budú konať 26.08. a 27.08.2014. Presný termín, čas a miesto konania skúšky bude každému žiakovi / zákonnému zástupcovi oznámený písomne, prípadne sa môžete telefonicky informovať na sekretariáte školy.

 • Hospodárske dni

  V dňoch 25.06. a 26.06.2014 budú prebiehať hospodárske dni (odovzdávanie učebníc, upratovanie triedy, atď.).

  Časový harmonogram určí každej triede triedny učiteľ.

 • Skrátené vyučovacie hodiny

  V dňoch 20.06.., 23.06. a 24.06.2014 bude prebiehať teoretické vyučovanie podľa nasledovného harmonogramu:

    Začiatok Koniec 0. 7:05 7:50 1. 8:00 8:30 2. 8:35 9:05 3. 9:15 9:45 4. 10:00 10:30 5. 10:40 11:10 6. 11:20 11:50 7. 12:00 12:30

 • Slávnostná svätá omša k 20. výročiu školy

  POZ Slávnostná Svätá omša  -  20. výročie založenia školy

  19. júna 2014

  K o s t o l    B l u m e n t á l

  Zraz študentov: 

  Miesto: kostol Blumentál

 • Futsalový turnaj k 20. výročiu založenia školy

  POZ   futsalového turnaja k 20. výročiu založenia školy konaného dňa  17.06.2014

   

  Zameranie :  Účasť žiakov na futsalovom turnaji k 20. výročiu založenia školy

  Miesto : Športová hala Elán, Bajkalská ul. Bratislava

 • Slávnostná svätá omša s odovzdávaním maturitných vysvedčení

  Slávnostná Svätá omša 3. júna 2014 spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení študentom tried IV. ME, IV. MPS, II. DE, IV. DMPS v kostole Blumentál

     Program:

  Zraz študentov: 

 • Príprava na sviatosť birmovania

  Študenti, ktorí prijmú v sobotu 31.mája 2014 sviatosť birmovania, prídu v piatok 30.05.2014 ráno do školy podľa rozvrhu a o 8.00 hod. budú mať nácvik v školskej kaplnke a potom svätú spoveď.

 • Druhé kolo prijímacích skúšok pre šk.rok 2014/2015

  21. 5. 2014

  Druhé kolo prijímacích skúšok bude 17. júna 2014 o 7:30 h. ráno na Vazovovej 12.

  Prihlášky prijímame do 16. júna 2014, prosíme v prihláške napíšte aj tel. kontakt na rodiča.

  2682 K mechanik počítačových sietí

  3447 K grafik digitálnych médií

  2697 K mechanik elektrotechnik

 • Náhradný program počas ústnej časti MS

  26.05.2014 - riaditeľské voľno

   

  POZ na návštevu dunajského nábrežia, mostov cez rieku Dunaj a novej budovy SND dňa 27. 5. 2014

  Zameranie: prehliadka dunajského nábrežia, mostov cez rieku Dunaj a novej budovy SND

  Miesto: Bratislava

  Zamestnanie: dejiny SND a informácie o mostoch cez rieku Dunaj             

 • Prijatí žiaci - školský rok 2014/2015, odbor 2682 K MPS

  15. 5. 2014

   

  Uchádzači prijatí do študijného odboru (4-ročný)

  2682 K  mechanik počítačových sietí pre školský rok 2014/2015

   

  p.č.

  kód žiaka

  body

  1

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979...sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141...ústredňa

Fotogaléria