Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová Ka Riaditeľka
Triedna učiteľka: II.GDMPS
csose@csose.sk
 
 
Mgr. Anna Švorcová Šv Zástupkyňa
Triedna učiteľka: III.MPS
anna.svorcova@csose.sk
 
 
Igor Lonček Lo Hlavný majster odborného výcviku
igor.loncek@csose.sk
 
 
Anton Adamec Ad Majster
anton.adamec@csose.sk
 
 
Bc. Ján Andel An Majster
jan.andel@csose.sk
 
 
Ing. Štefan Blažek Bl Učiteľ
Zástupca v triede: II.GDMPS
stefan.blazek@csose.sk
 
 
Mgr. Katarína Cariková Ca Učiteľka
Zástupca v triede: II.DE
Zástupca v triede: II.DGDM
Zástupca v triede: II.DMPS
Zástupca v triede: III.DEM
Zástupca v triede: IV.DGDM
katarina.carikova@csose.sk
 
 
Mgr. Alexandra Faboková Fa Učiteľka
Zástupca v triede: II.GDME
alexandra.fabokova@csose.sk
 
 
PaedDr. Jozef Géczy Ge Triedny učiteľ: III.GDME
Zástupca v triede: IV.GDME
jozef.geczy@csose.sk
 
 
PaedDr. Oľga Hlavačková Učiteľ
 
 
Ing. Dušan Hrebeň Hr Majster
dusan.hreben@csose.sk
 
 
Oskar Jakubík Ja Majster
oskar.jakubik@csose.sk
 
 
Dušan Krasoň Kr Majster
dusan.krason@csose.sk
 
 
Mgr. Fedor Matúš Ma Majster
fedor.matus@csose.sk
 
 
Ing. Mgr. Marko Miglierini Ma Učiteľ
 
 
Ing. Rudolf Michaláč Mi Triedny učiteľ: IV.MPS
Zástupca v triede: III.MPS
rudolf.michalac@csose.sk
 
 
Filip Mrllák Mr Majster
filip.mrllak@csose.sk
 
 
Kristián Pružinský Pr Majster
kristian.pruzinsky@csose.sk
 
 
Ing. Martin Rimbala Ri Majster
martin.rimbala@csose.sk
 
 
Ing. Zsuzsa Szenczi Németh, ArtD. Sz Učiteľka
zsuzsa.szenczi@csose.sk
 
 
Mgr. Eugénia Walachová Wa Učiteľka
eugenia.walachova@csose.sk
 
 
Ing. Lukáš Žido Ži Triedny učiteľ: II.DE
Triedny učiteľ: II.DGDM
Triedny učiteľ: II.DMPS
Triedny učiteľ: III.DEM
Triedny učiteľ: IV.DGDM
Triedny učiteľ: IV.GDME
lukas.zido@csose.sk
 
 
Mgr. Veronika Židová Ža Triedna učiteľka: II.GDME
Zástupca v triede: IV.MPS
veronika.zidova@csose.sk

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.07.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria