Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová Ka Riaditeľka
Triedna učiteľka: I.GDMPS
csose@csose.sk
 
 
Mgr. Anna Švorcová Šv Zástupkyňa
Triedna učiteľka: II.MPS
annasvorcova@centrum.sk
 
 
Igor Lonček Lo Hlavný majster odborného výcviku
igor.loncek@csose.sk
 
 
Anton Adamec Ad Majster
anton.adamec@csose.sk
 
 
Ing. Štefan Blažek Bl Učiteľ
Zástupca v triede: II.GDME
stefan.blazek@zoznam.sk
 
 
Mgr. Katarína Cariková Ca Učiteľka
Zástupca v triede: I.DGDM
Zástupca v triede: I.DMPS
Zástupca v triede: II.DE
Zástupca v triede: II.DEM
Zástupca v triede: III.DGDM
Zástupca v triede: IV.GDMPS
carikovakatarina@gmail.com
 
 
Mgr. Alexandra Faboková Fa Triedna učiteľka: IV.MPS
alfabokova@gmail.com
 
 
PaedDr. Jozef Géczy Ge Triedny učiteľ: II.GDME
Zástupca v triede: III.GDME
danida19@azet.sk
 
 
Ing. Dušan Hrebeň Hr Majster
dusan.hreben@csose.sk
 
 
Dušan Krasoň Kr Majster
dusan.krason@csose.sk
 
 
Mgr. Fedor Matúš Ma Majster
fedor.matus@csose.sk
 
 
Ing. Rudolf Michaláč Mi Triedny učiteľ: III.MPS
Zástupca v triede: II.MPS
rudolf.michalac@csose.sk
 
 
Ing. Ján Mikláš Majster
jan.miklas@csose.sk
 
 
Filip Mrllák Mr Majster
filipmrllak92@gmail.com
 
 
PhDr. Jarmila Péterová Pe Učiteľka
jarmila.peterova@gmail.com
 
 
Ing. Martin Rimbala Ri Majster
martin.rimbala@csose.sk
 
 
PaedDr. Iveta Súderová Su Učiteľka
isuderova@gmail.com
 
 
Ing. Zsuzsa Szenczi Németh, ArtD. Sz Triedna učiteľka: IV.GDM
Triedna učiteľka: IV.GDMPS
zsuzsa.szenczi@csose.sk
 
 
Ing. Juraj Valuška Va Učiteľ
jvluska@gmail.com
 
 
Mgr. Eugénia Walachová Wa Učiteľka
eugenia.walachova@gmail.com
 
 
Ing. Lukáš Žido Ži Triedny učiteľ: I.DGDM
Triedny učiteľ: I.DMPS
Triedny učiteľ: II.DE
Triedny učiteľ: II.DEM
Triedny učiteľ: III.DGDM
Triedny učiteľ: III.GDME
lukas.zido@gmail.com
 
 
Mgr. Veronika Židová Ža Triedna učiteľka: I.GDME
veronika.zidova2@gmail.com

© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 03.07.2017

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria