Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová Ka Rozvrh
Riaditeľka
Triedna učiteľka: I.GDMPS
csose@csose.sk
 
 
Mgr. Anna Švorcová Šv Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: II.MPS
annasvorcova@centrum.sk
 
 
Igor Lonček Lo Rozvrh
Hlavný majster odborného výcviku
igor.loncek@csose.sk
 
 
Anton Adamec Ad Rozvrh
Majster
anton.adamec@csose.sk
 
 
Ing. Štefan Blažek Bl Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.GDMPS
stefan.blazek@zoznam.sk
 
 
Mgr. Katarína Cariková Ca Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.DE
Zástupca v triede: I.DGDM
Zástupca v triede: I.DMPS
Zástupca v triede: II.DE
Zástupca v triede: II.DEM
Zástupca v triede: III.DGDM
Zástupca v triede: IV.MPS
carikovakatarina@gmail.com
 
 
Mgr. Alexandra Faboková Fa Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.MPS
Zástupca v triede: I.GDME
alfabokova@gmail.com
 
 
PaedDr. Jozef Géczy Ge Rozvrh
Triedny učiteľ: II.GDME
Zástupca v triede: III.GDME
jozefgeczy19@gmail.com
 
 
Ing. Dušan Hrebeň Hr Rozvrh
Majster
dusan.hreben@csose.sk
 
 
Dušan Krasoň Kr Rozvrh
Majster
dusan.krason@csose.sk
 
 
Mgr. Fedor Matúš Ma Rozvrh
Majster
fedor.matus@csose.sk
 
 
Ing. Rudolf Michaláč Mi Rozvrh
Triedny učiteľ: III.MPS
Zástupca v triede: II.MPS
rudolf.michalac@csose.sk
 
 
Filip Mrllák Mr Rozvrh
Majster
filipmrllak92@gmail.com
 
 
Kristián Pružinský Pr Majster
 
 
Ing. Martin Rimbala Ri Rozvrh
Majster
martin.rimbala@csose.sk
 
 
Ing. Zsuzsa Szenczi Németh, ArtD. Sz Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.GDMPS
zsuzsa.szenczi@csose.sk
 
 
Mgr. Eugénia Walachová Wa Rozvrh
Učiteľka
eugenia.walachova@gmail.com
 
 
Ing. Lukáš Žido Ži Rozvrh
Triedny učiteľ: I.DE
Triedny učiteľ: I.DGDM
Triedny učiteľ: I.DMPS
Triedny učiteľ: II.DE
Triedny učiteľ: II.DEM
Triedny učiteľ: III.DGDM
Triedny učiteľ: III.GDME
Zástupca v triede: IV.GDMPS
lukas.zido@gmail.com
 
 
Mgr. Veronika Židová Ža Rozvrh
Triedna učiteľka: I.GDME
Zástupca v triede: III.MPS
veronika.zidova2@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.03.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria