• Náhradný program počas opravných maturitných skúšok

  POZ - Púť žiakov a učiteľov  katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy

                                                       25.9. 2017

  Miesto: Šaštín-Stráže, Skalica

  Účastníci: trieda II. MPS,  II. GDME, IV. MPS

  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP, peniaze /možnosť kúpy darčekových predmetov/

  Spôsob prepravy: autobusom    

  Stretnutie žiakov: 8.15 hod. - parkovisko Istropolis,Trnavské Mýto, BA 

  Predpokladaný návrat: do 16.00 hod.

  Rozchod /ukončenie/: Vazovova ul, BA

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená, žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov.

  Pedagogický dozor: Géczy, Mrllák, Mgr. Šafárik, kaplán

  Program:

  10.00-11.15 hod./ Svätá omša

  11.15-12.30 hod./Prehliadka okolia baziliky

  12.30-odchod zo Šaštína do Skalice 

  /prehliadka mesta Skalica - Farský kostol sv. Michala Archaniela a veža kostola, originálna výroby skalického trdelníka v tradičnej čiernej kuchyni u franiškánov.

  15.00-odchod zo Skalice

   

  POZ - na návštevu dunajského nábrežia, mostov cez rieku Dunaj a novej budovy SND dňa 25. 9. 2017

  Zameranie: prehliadka dunajského nábrežia, mostov cez rieku Dunaj a novej budovy SND

  Miesto: Bratislava

  Zamestnanie: dejiny SND a informácie o mostoch cez rieku Dunaj                                  

  Účastníci: žiaci prvých, tretích a štvrtých ročníkov školy (okrem IV.MPS)

  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP, peniaze

  Spôsob prepravy: peši  

  Stretnutie žiakov: I.GDME, I.GDMPS o 9,00 hod pred budovou školy, ostatné triedy pred novou budovou SND nábrežie o 9.30 hod.                                 

  Predpokladaný koniec: 11,30 hod.

  Rozchod /ukončenie/: pred novou budovou SND nábrežie

  Vedúci akcie: Ing. Štefan Blažek

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená, žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov

  Pedagogický dozor: /pedagogický dozor bude neustále pri svojich zverených žiakoch/

  Triedni učitelia a majstri OV:

                                                      I. GDME -  Židová, Hrebeň

  I. GDMPS - Blažek, Adamec

  III. GDME - Lonček

   III. MPS  -  Cariková

   IV. GDMPS -  Szenczi

   

  POZ  na účelové cvičenie dňa 26.09. 2017

  Cieľom ÚC:  Integrovať vedomosti a zručnosti žiakov získané v povinných vyučovacích predmetoch, rozširovať, upevňovať ich, aby boli schopní vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách. Sú prostriedkom aj na ich overovania.                

  Miesto: Krasňany- Kačín

  Zamestnanie: Aktuálne problémy ľudstva, zdravotná príprava, civilná ochrana, pohyb a pobyt v prírode, technické činnosti a športy.

  Účastníci: žiaci I.,  II.,  III. a IV. ročníkov

  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP, električenka, lístky na MHD, peniaze

  Spôsob prepravy: autobusmi MHD,  pešo  

  Stretnutie žiakov: I. ročník -  8.00 hod. pred budovou školy, Vazovova 12.

                               II., III. a IV. ročník – 8.30 hod. na zastávke MHD Krasňany-Pekná cesta

      Predpokladaný koniec: 14.00 hod.

  Rozchod /ukončenie:  I. ročník – pred budovou školy, Vazovova 12.

                                       II., III. IV. ročník – 8.30 hod. na zastávke MHD Krasňany-Pekná cesta

  Vedúci akcie: PaedDr. Jozef Géczy, Mgr. Katarína Cariková

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená , žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov

  Pedagogický dozor: / pedagogický dozor bude neustále pri svojich zverených žiakoch/

   Majstri OV :     I.GDME - Adamec

                            I.GDMPS - Lonček

                            II. GDME - Géczy                                                                                              

                                II.MPS -  Blažek  

                                III. GDME -  Cariková

                                III. MPS - Michaláč

                                IV. GDMPS - Valuška

      IV. MPS -  Hrebeň                            

 • 8. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • 8. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • Nový rozvrh

  Nový rozvrh nájdete na www stránke v záložke ROZVRH. Nový rozvrh platí od 11.09.2017 - DEŇ 6.

 • Voľné miesta

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že zostalo pár voľných miest v odboroch grafik digitálnych médií, mechanik elektrotechnik a mechanik počítačových sietí. Zápis je možný do 8.9.2017 (piatok) do 12:00.

 • Vyučovanie 7.9.2017 - 8.9.2017

  ROZVRH   NA   ŠTVRTOK  7.9.2017                      

   

  Učebňa

  1.hodina

  800 - 845

  2.hodina

  855 - 940

  3.hodina

  945 - 1030

  4.hodina

  1050 - 1135

  I.GDMPS

  V12 - dvor

  Odborný výcvik 8:00 – 11:30

  (príchod žiakov na dvor o 8:00 – rozdelenie do skupín, potom OVY v odborných učebniach)

  I.GDME

  U2

  GDD/ZEN

  Sz/Va

  SJL

  Ža

  ANJ

  Fa

  KNB

  Ca

  II.MPS

  U8, CISCO

  TSV

  Ge

  Odborný výcvik 9:00 – 11:30

  Mi/Bl

  II.GDME

  U4

  ANJ

  Fa

  SOX/ZEN

  Sz/Va

  SJL

  Ža

  TSV

  Ge

  III.GDME

  OU6/ OU14

  Odborný výcvik 8:00 – 11:30

  Lo / Ži

  III.MPS

  U6

  SJL

  Ža

  ANJ

  Wa

  KNB

  Ca

  HWW

  Va

  IV.GDMPS

  U7

  KNB

  Ca

  TSV

  Ge

  ANJ

  Wa

  SJL

  Fa

  IV.MPS

  OU5/

  R28

  8:00 – poučenie BOZP,

  potom odborný výcvik vo firmách

   

  Poznámky:

  OU – odborná učebňa, R28 – Radlinského 28, U – učebňa (na Vazovovej), V12 – Vazovova 12

   

  ROZVRH   NA   PIATOK  8.9.2017                            

   

  Učebňa

  1.hodina

  800 - 845

  2.hodina

  855 - 940

  3.hodina

  945 - 1030

  4.hodina

  1050 - 1135

  I.GDMPS

  U1

  EPU/HWW

  Ži/Va

  SJL

  Ža

  ANJ

  Fa

  TSV

  Ge

  I.GDME

  V12 - dvor

  Odborný výcvik 8:00 – 11:30

  (príchod žiakov na dvor o 8:00 – rozdelenie do skupín, potom OVY v odborných učebniach)

  II.MPS

  U8

  MAT

  Šv

  KNB

  Ca

  SJL

  Ža

  PCI

  Mi

  II.GDME

  U4

  KNB

  Ca

  EPU/ZAE

  Ži/Bl

  FYZ

  Bl

  ANJ

  Fa

  III.GDME

  OU6/ OU14

  Odborný výcvik 8:00 – 11:30

  Lo / Mt

  III.MPS

  U6

  PCI

  Mi

  HWW

  Va

  TSV

  Ge

  FYZ

  Bl

  IV.GDMPS

  U7

  SJL

  Fa

  TSV

  Ge

  SSK/PCI

  Ži/Mi

  MAT

  Šv

  IV.MPS

   

  Odborný výcvik vo firmách

   

  Poznámky:

  OU – odborná učebňa, R28 – Radlinského 28, U – učebňa (na Vazovovej), V12 – Vazovova 12

   

   

 • Vyučovanie 5.9. - 6.9.2017

  V týchto dňoch budú žiaci s triednymi učiteľmi v čase od 8:00 do cca 10:00 hod.

  Budú sa rozdávať učebnice, žiaci budú poučení o školskom poriadku, BOZP, práci v učebni s výpočtovou technikou, atď.

 • Začiatok školského roka - 4.9.2017

  Stretnutie žiakov:

  1.ročník o 8:00 hod na dvore Radlinského 28,

  2. - 4.ročník o 9:00 hod v triedach na Vazovovej 10,12.

  Po úvodných informáciách bude o 10:00 hod svätá omša v kostole Blumentál.

  Poznámka: prosíme žiakov, aby sa nezabudli na svätú omšu vhodne obliecť: chalani - dlhé nohavice, dievčatá – slušné šaty.Dress code: kostol.

   

 • 31. 8. 2017

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • Obnovenie platnosti ISIC preukazu - nová známka na ďalší školský rok

  Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že je do 30.09.2017 možné objednať si v škole u Mgr. Švorcovej známku na ISIC preukaz, ktorá bude platná do 09/2018. Po 30.09.2017 si budú môcť žiaci objednať známku len cez www.obednaj-preukaz.sk.

  Bližšie informácie sú v priloženom informačnom letáku, videu a na nástenkách v škole.

  Znamka_ISIC.pdf

  https://www.youtube.com/watch?v=41Vmu_uAXt4

  Zľavy čakajú len na vás, šetrite euráče všade kde sa dá !!!

   

   

   

 • Voľné miesta pre Grafikov digitálnych médií

  14. 7. 2017

  Oznamujeme rodičom a žiakom,

  že pre školský rok 2017/2018 máme už len 2 voľné miesta v 1. ročníku

  v odbore 3447 K Grafik digitálnych médií.

 • Opravné skúšky

  Oznamujeme žiakom, že opravné skúšky sa budú konať 24.8.2017 - 25.08.2017. Rozhodnutia o povolení konať opravnú skúšku si môžu prísť osobne prevziať na sekretariát školy v čase od 8:00 do 15:00 hod.

 • Doučovanie z ANJ

  Oznamujeme žiakom, ktorí majú opravnú skúšku z ANJ, že pani Walachová je od 4.7.2017 do 7.7.2017 v škole a je ochotná v prípade záujmu poskytnúť doučovanie v čase od 9:00 do 13:00 hod.

 • Vyučovanie od 27.6. - 30.6.2017

  27.6.2017 - odovzdávanie učebníc

  28.6.2017 - upratovanie tried

  29.6.2017 - riaditeľské voľno - cirkevný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla

  30.6.2017 - rozdávanie vysvedčení

  Každý deň je príchod do školy o 8:00, pokiaľ triedny učiteľ neurčí inak.

  Po ukončení určenej aktivity žiaci odchádzajú domov.

   

   

 • Úprava času vyučovania

  V dňoch 22.6. - 26.6.2017 bude teoretické vyučovanie prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

    Začiatok Koniec
  0. 7:20 7:50
  1. 8:00 8:30
  2. 8:35 9:05
  3. 9:15 9:45
  4. 10:00 10:30
  5. 10:40 11:10
  6. 11:20 11:50
  7. 12:00 12:30

   

  Odborný výcvik bude od 7:00 do 12:30 hod.

  Obedy sa vydávajú v čase od 11:00 do 13:00 hod.

   

   

 • Komunita Cenacolo

    Túto komunitu sme mali možnosť spoznať 25.5. 2017, kde nás sprevádzali jej členovia Milan a Igor. Informovali nás nielen o histórii a živote komunity, ale predovšetkým nám povedali svedectvo o sebe, svojej životnej ceste so závislosťou a rozhodnutím zmeniť svoj život. Komunita Cenacolo je kresťanské združenie, ktoré prijíma všetkých, ktorí sú túžiaci zmeniť svoj život - narkomani, gembleri, alkoholici, bezdomovci, ľudia bez zmyslu života, opustení pre svojské „netypické“ riešenie problémov. Všetci títo nachádzajú pochopenie, lásku, objatie, priateľstvo i prácu, pod ochrannými krídlami komunity Cenacolo. Milan a Igor nás informovali, že komunita  je postavená na troch základných pilieroch: na modlitbe, práci a priateľstve.  „Naša Komunita nie je liečebňa ale škola lásky a života“.

 • Účelové cvičenie (telesné aj duchovné)

    Marianka, ktorú sme navštívili 24.5. 2017, je považovaná za najstaršie pútnické miesto nielen na Slovensku, ale dokonca aj v celom bývalom Uhorsku. Základný kameň kláštora položil kráľ Ľudovít v roku 1377, dnes slúži ako pútnický a exercičný dom a celý areál spravuje Kongregácia bratov tešiteľov. Navštívili sme  Baziliku Narodenia Panny Márie ktorá bola postavená v 14. storočí a  je najstarším mariánskym kostolom v strednej Európe. Pri Lurdskej jaskynke sme sa zastavili nielen k prosbe a vzdaniu vďaky našej Matke Panne Márii, ale zároveň sme prispeli tým, že sme vyčistili tieto priestory od nečistôt. So žiakmi sme si vykonali krížovú cestu, ktorú sme obetovali za požehnanie pre všetkých žiakov, pedagógov, pracovníkov školy a naše rodiny.

 • Zážitkové centrum vedy Aurelium

    Dňa 23.5. 2017 naši žiaci spolu s učiteľmi navštívili Zážitkové centrum vedy Aurelium. Je to miesto, kde sa prelína zábava s učením v duchu hesla Jána Amosa Komenského „Škola hrou,“  kedy je vedecký poznatok alebo akékoľvek učivo skryté v zábavnom experimente. Pútavým spôsobom nám prezentovali najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Názov centra Aurelium je odvodený od krstného mena rodáka z Liptovského Mikuláša prof. Ing. Aurela Stodolu, ktorý bol významný slovenský fyzik, technik a zakladateľ teórie parných a plynových turbín. Dokonca bol profesorom Alberta Einsteina, ktorého známy citát „Dôležité je neprestať sa pýtať“  je aj mottom Zážitkového centra vedy Aurelium.
 • Výchovný koncert o ľudských právach

    Výchovný rockový koncert skupiny Clakson, pod vedením Valentína Čenakovského, sa uskutočnil 22. 5. 2017 v aule STU na Mýtnej ulici v Bratislave. Naši žiaci aj učitelia boli príjemne prekvapení kvalitou vystúpenia skupiny a jej výchovným pôsobením. Koncert, v ktorom odzneli známe skladby slovenských interpretov, bol zameraný najmä na výchovnú časť. Tvorili ju osobné rozhovory na pódiu so žiakmi na aktuálnu problematiku v oblasti ľudských práv.
 • Rodičovské spoločenstvo

  Srdečne pozývame všetkých rodičov na Konzultačné rodičovské spoločenstvo, ktoré sa bude konať dňa 06.06.2017 od 16:30 hod.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria