• Elektroodpad

  Vážení rodičia!
  V dňoch 27.11. - 1.12. 2017 sa bude konať v škole
  ZBER ELEKTROODPADU, ktorého vývoz nám zabezpečuje spoločnosť ASEKOL. Za elektroodpad získavame určitý počet bodov, ktoré vymieňame za rôzne pomôcky pre školu.
  Odpad je možné priviesť od 8.00 hod. - 14.00 hod. školský dvor, Vazovova 10.

 • Deň otvorených dverí

  Dňa 22.11.2017 pozývame všetkých záujemcov o štúdium na našej škole na Deň otvorených dverí v čase od 8:00 do 14:00 hod.

   

 • Rodičovské spoločenstvo

  Dňa 15.11.2017 sa uskutoční konzultačné rodičovské spoločenstvo od 16:30 hod.

   

 • Katolícka cirkev si 1. novembra pripomína Sviatok všetkých svätých,

  na ktorý 2. novembra nadväzuje deň Spomienky na všetkých verných zosnulých.

   

  Tento sviatok nám pripomína, že smrťou sa nič nekončí, pripomína nám ľudí, ktorí touto bránou už prešli. Cirkev je viditeľné a neviditeľné duchovné spoločenstvo.

  PUTUJÚCA CIRKEV: všetci pokrstení a stále žijúci na zemi.

  TRPIACA CIRKEV: duše v očistci, ktoré už nemôžu páchať hriechy, ale potrebujú sa očistiť od nich a od trestov za hriechy.

  OSLÁVENÁ CIRKEV: duše v Nebeskom Kráľovstve.

  Cirkev putujúca, teda my ľudia na zemi, pomáhame Cirkvi trpiacej svojou modlitbou, dobrými skutkami, obeťou svätej omše a odpustkami. Duše v očistci po úplnom očistení sa dostávajú do neba, prechádzajú do oslávenej Cirkvi, a budú orodovať za nás - Cirkev putujúcu.

  Nech teda prežijeme obidva sviatky v ich hĺbke. V úcte ku všetkým tým, ktorí sú už svätí, ale aj v pomoci cez modlitbu voči tým, ktorí nebo ešte nedosiahli, zamyslení a zahĺbení sa aj do seba samého o otázke a zmysle večného života.

 • Známky na ISIC karty

  30.9. skončila platnosť licencie ISIC na starších preukazoch.

  Platnosť sa predlžuje známkou ISIC 09/2018, ktorú vybavíte na www.objednaj-preukaz.sk (známka príde na domácu adresu).

  • Bez novej známky je preukaz na zľavy neplatný!

   

  Ak na preukaze už máte platnosť 09/2018, Váš preukaz je v poriadku.

  www.studentskypreukaz.sk

 • Darovanie krvi

  Žiaci, ktorí sa nahlásili darovať krv, sa stretnú piatok 13.10.2017 o 08:00 vo vestibule školy s p. Židom.

 • Ľudové misie pre študentov vo svetle Fatimy

  POZ Ľudové misie pre študentov vo svetle Fatimy 10.10. 2017

   

  Miesto: Kalvária – Kostol, Hlboká cesta 22, Bratislava

  Účastníci: trieda III. MPS, skupina II.GDME1(skupina MOV Adamca) a skupina IV.GDMPS1(skupina MOV Mrlláka)

  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP, lístky na MHD (električenka)

  Spôsob prepravy: pešo, MHD /z Radlinského električka č.2, vystúpiť na Nám. Franza Lista, pešo 

                                                    na Hlbokú

  Stretnutie žiakov: žiaci prídu na vyučovanie podľa rozvrhu 700, Radlinského 28, Bratislava, 900 odchod zo školy

  Začiatok programu. 1000 program pre školy / prednáška:  Urobte všetko, čo vám povie

  Predpokladaný koniec 1130

  Predpokladaný návrat do školy 1215

  Vedúci akcie: Filip Mrllák

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená, žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov

  Pedagogický dozor:  Ing. Dušan Hrebeň, Anton Adamec, Filip Mrllák /pedagogický dozor bude neustále pri svojich zverených žiakoch/

  V Bratislave  9. 10. 2017                                                                           

  Vypracoval:  Mgr. Cariková

                        Igor Lonček

                                                                                    Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová

                                                                                                  riaditeľka CSOŠE 

 • 9. 10. 2017

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • 3. ročník - III.MPS - Deň otvorených dverí

  POZ návštevy DOD na FEI STU dňa 3. 10. 2017

   

  Miesto: FEI STU Ilkovičova 3, Bratislava

  Zamestnanie: prehliadka

  Účastníci: žiaci III.MPS

  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP, lístky na MHD (električenka)

  Spôsob prepravy: pešo, MHD

  Stretnutie žiakov: žiaci prídu na vyučovanie podľa rozvrhu 700, Radlinského 28, Bratislava, 830 odchod na DOD

  Predpokladaný koniec a rozchod /ukončenie /: po ukončení prezretia DOD bude rozchod pred FEI STU

  Vedúci akcie: Ing. Dušan Hrebeň

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená, žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov

  Pedagogický dozor:  Ing. Dušan Hrebeň, Ing. Rudolf Michaláč /pedagogický dozor bude neustále pri svojich zverených žiakoch/

   

  V Bratislave  29. 9. 2017                                                                         

  Vypracoval:  Igor Lonček

                                                                                    Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová

                                                                                                 riaditeľka CSOŠE 

 • 29. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • Krúžky na škole

  Krúžky na našej škole:

  Názov krúžku

  Vedúci krúžku

  Čas

  Miestnosť

  Príprava na maturitnú skúšku zo SJL

  Mgr. Alexandra Faboková

  utorok od 14:15

  U6

  Príprava na maturitnú skúšku z ANJ

  Mgr. Eugénia Walachová

  utorok od 14:30

  U8

  Zlepši sa v angličtine

  Mgr. Alexandra Faboková

  streda od 14:15

  U6

  Svet v literatúre a filme

  Mgr. Veronika Židová

  utorok, streda od 14:00

  U7

  Tvorba web stránok

  Ing. Lukáš Žido

  utorok, štvrtok, piatok od 14:30

  OU14

  Experimentálna elektronika

  Ing. Rudolf Michaláč

  štvrtok od 14:00

  Cisco

  Športový krúžok

  PaedDr. Jozef Géczy

  utorok, streda, štvrtok, piatok od 14:30

  posilňovňa

  Thajský box

  PaedDr. Jozef Géczy

  pondelok od 15:15

  posilňovňa

   

  Začíname od októbra.

 • 22. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • Rodičovské spoločenstvo

  Dňa 21.09.2017 sa bude konať rodičovské spoločenstvo o 16:30 hod. Zároveň budú voľby zástupcu rodičov do Rady školy a Občianskeho združenia. Prosíme rodičov o účasť.

 • Náhradný program počas opravných maturitných skúšok

  POZ - Púť žiakov a učiteľov  katolíckych škôl Bratislavskej arcidiecézy

                                                       25.9. 2017

  Miesto: Šaštín-Stráže, Skalica

  Účastníci: trieda II. MPS,  II. GDME, IV. MPS

  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP, peniaze /možnosť kúpy darčekových predmetov/

  Spôsob prepravy: autobusom    

  Stretnutie žiakov: 8.15 hod. - parkovisko Istropolis,Trnavské Mýto, BA 

  Predpokladaný návrat: do 16.00 hod.

  Rozchod /ukončenie/: Vazovova ul, BA

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená, žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov.

  Pedagogický dozor: Géczy, Mrllák, Mgr. Šafárik, kaplán

  Program:

  10.00-11.15 hod./ Svätá omša

  11.15-12.30 hod./Prehliadka okolia baziliky

  12.30-odchod zo Šaštína do Skalice 

  /prehliadka mesta Skalica - Farský kostol sv. Michala Archaniela a veža kostola, originálna výroby skalického trdelníka v tradičnej čiernej kuchyni u franiškánov.

  15.00-odchod zo Skalice

   

  POZ - na návštevu dunajského nábrežia, mostov cez rieku Dunaj a novej budovy SND dňa 25. 9. 2017

  Zameranie: prehliadka dunajského nábrežia, mostov cez rieku Dunaj a novej budovy SND

  Miesto: Bratislava

  Zamestnanie: dejiny SND a informácie o mostoch cez rieku Dunaj                                  

  Účastníci: žiaci prvých, tretích a štvrtých ročníkov školy (okrem IV.MPS)

  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP, peniaze

  Spôsob prepravy: peši  

  Stretnutie žiakov: I.GDME, I.GDMPS o 9,00 hod pred budovou školy, ostatné triedy pred novou budovou SND nábrežie o 9.30 hod.                                 

  Predpokladaný koniec: 11,30 hod.

  Rozchod /ukončenie/: pred novou budovou SND nábrežie

  Vedúci akcie: Ing. Štefan Blažek

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená, žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov

  Pedagogický dozor: /pedagogický dozor bude neustále pri svojich zverených žiakoch/

  Triedni učitelia a majstri OV:

                                                    

  Pedagogický dozor: /pedagogický dozor bude neustále pri svojich zverených žiakoch/

  Triedni učitelia a majstri OV:        I. GDME -  Židová, Hrebeň

                                                       I. GDMPS - Blažek, Adamec

   III. GDME – Lonček

   III. MPS  -  Prax vo firmách

   IV. GDMPS -  Szenczi

   

  POZ  na účelové cvičenie dňa 26.09. 2017

  Cieľom ÚC:  Integrovať vedomosti a zručnosti žiakov získané v povinných vyučovacích predmetoch, rozširovať, upevňovať ich, aby boli schopní vykonávať účelovú činnosť v mimoriadnych situáciách. Sú prostriedkom aj na ich overovania.                

  Miesto: Krasňany- Kačín

  Zamestnanie: Aktuálne problémy ľudstva, zdravotná príprava, civilná ochrana, pohyb a pobyt v prírode, technické činnosti a športy.

  Účastníci: žiaci I. a  II.   ročníkov

  Osobné potreby: preukaz poistenca, OP, električenka, lístky na MHD, peniaze

  Spôsob prepravy: autobusmi MHD,  pešo  

  Stretnutie žiakov: I. ročník -  8.00 hod. pred budovou školy, Vazovova 12.

                               II. ročník – 8.30 hod. na zastávke MHD Krasňany-Pekná cesta

      Predpokladaný koniec: 14.00 hod.

  Rozchod /ukončenie:  I. ročník – pred budovou školy, Vazovova 12.

                                       II. ročník – 8.30 hod. na zastávke MHD Krasňany-Pekná cesta

  Vedúci akcie: PaedDr. Jozef Géczy, Mgr. Katarína Cariková

  Strava a pitný režim: nie je zabezpečená , žiaci si zabezpečia z vlastných zdrojov

  Pedagogický dozor: / pedagogický dozor bude neustále pri svojich zverených žiakoch/

   Majstri OV :     I.GDME – Adamec, Hrebeň

                            I.GDMPS – Lonček, Cariková

                            II. GDME - Géczy                                                                                              

                                II.MPS -  Blažek  

           Poznámka:

                                III. GDME -  Valuška – finančná gramotnosť v škole od 8.00 do 11.00 h - učebňa U1

                                III. MPS – Michaláč – OVY v škole – od 8.00 do 11.00 h. - učebňa CISCO

                                IV.MPS a IV.GDMPS – riaditeľské voľno

                         

 • 8. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • 8. 9. 2017

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • Nový rozvrh

  Nový rozvrh nájdete na www stránke v záložke ROZVRH. Nový rozvrh platí od 11.09.2017 - DEŇ 6.

 • Voľné miesta

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že zostalo pár voľných miest v odboroch grafik digitálnych médií, mechanik elektrotechnik a mechanik počítačových sietí. Zápis je možný do 8.9.2017 (piatok) do 12:00.

 • Vyučovanie 7.9.2017 - 8.9.2017

  ROZVRH   NA   ŠTVRTOK  7.9.2017                      

   

  Učebňa

  1.hodina

  800 - 845

  2.hodina

  855 - 940

  3.hodina

  945 - 1030

  4.hodina

  1050 - 1135

  I.GDMPS

  V12 - dvor

  Odborný výcvik 8:00 – 11:30

  (príchod žiakov na dvor o 8:00 – rozdelenie do skupín, potom OVY v odborných učebniach)

  I.GDME

  U2

  GDD/ZEN

  Sz/Va

  SJL

  Ža

  ANJ

  Fa

  KNB

  Ca

  II.MPS

  U8, CISCO

  TSV

  Ge

  Odborný výcvik 9:00 – 11:30

  Mi/Bl

  II.GDME

  U4

  ANJ

  Fa

  SOX/ZEN

  Sz/Va

  SJL

  Ža

  TSV

  Ge

  III.GDME

  OU6/ OU14

  Odborný výcvik 8:00 – 11:30

  Lo / Ži

  III.MPS

  U6

  SJL

  Ža

  ANJ

  Wa

  KNB

  Ca

  HWW

  Va

  IV.GDMPS

  U7

  KNB

  Ca

  TSV

  Ge

  ANJ

  Wa

  SJL

  Fa

  IV.MPS

  OU5/

  R28

  8:00 – poučenie BOZP,

  potom odborný výcvik vo firmách

   

  Poznámky:

  OU – odborná učebňa, R28 – Radlinského 28, U – učebňa (na Vazovovej), V12 – Vazovova 12

   

  ROZVRH   NA   PIATOK  8.9.2017                            

   

  Učebňa

  1.hodina

  800 - 845

  2.hodina

  855 - 940

  3.hodina

  945 - 1030

  4.hodina

  1050 - 1135

  I.GDMPS

  U1

  EPU/HWW

  Ži/Va

  SJL

  Ža

  ANJ

  Fa

  TSV

  Ge

  I.GDME

  V12 - dvor

  Odborný výcvik 8:00 – 11:30

  (príchod žiakov na dvor o 8:00 – rozdelenie do skupín, potom OVY v odborných učebniach)

  II.MPS

  U8

  MAT

  Šv

  KNB

  Ca

  SJL

  Ža

  PCI

  Mi

  II.GDME

  U4

  KNB

  Ca

  EPU/ZAE

  Ži/Bl

  FYZ

  Bl

  ANJ

  Fa

  III.GDME

  OU6/ OU14

  Odborný výcvik 8:00 – 11:30

  Lo / Mt

  III.MPS

  U6

  PCI

  Mi

  HWW

  Va

  TSV

  Ge

  FYZ

  Bl

  IV.GDMPS

  U7

  SJL

  Fa

  TSV

  Ge

  SSK/PCI

  Ži/Mi

  MAT

  Šv

  IV.MPS

   

  Odborný výcvik vo firmách

   

  Poznámky:

  OU – odborná učebňa, R28 – Radlinského 28, U – učebňa (na Vazovovej), V12 – Vazovova 12

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria