• 15. 1. 2018

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • 15. 1. 2018

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • Súťaž ISIC

 • Škola a zbierky

  Do galérie Škola zbierky boli pridané fotografie.

  V roku 2017 sme sa zapojili do rôznych verejných finančných zbierok, Belasý motýľ - pomoc ľudom s ochorením svalovej dystrofie, Hodina deťom -  zbierka na projekty, ktoré  riešia problémy detí, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii, na rozvoj a budovanie bezpečného prostredia v komunitách, Deň úsmevu - pre deti z detských domovov, na podporu ohrozených a náhradných rodín,  na rozvoj centier pre obnovu rodiny. Biela pastelka - pomoc nevidiacim a slabozrakým.

  Naši ochotní študenti sa rozhodli aj takýmto spôsobom pomôcť svojmu blížnemu. V uliciach sa stretávajú s rôznymi postojmi ľudí, ale aj napriek ich častej neochote prispieť, tak ako naši študenti, mnohí otvorili svoje srdce pre potreby tých, ktorí pomoc druhého potrebujú.

 • Duchovný život

  Do galérie Duchovný život boli pridané fotografie.

  Modlitba a sviatostný život je pre veriaceho človeka pilierom duchovného života. Veríme, že ponuka duchovných aktivít, sväté omše a modlitbové stretnutia v školskej kaplnke alebo v kostole, vysluhovanie sviatosti zmierenia, nám pomôžu k zodpovednému a dôstojnému postoju života. 

 • Misie

  Do galérie Misie boli pridané fotografie.

  Našim maturantom, študentom, ktorí budú o krátky čas rozhodovať o svojom ďalšom životnom kroku, prišli predstaviť svoje zameranie a poslanie, dnes už pracovníci - misionári z  Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Predstavili nám čo je poslaním tejto fakulty -  vychovávať odborných pracovníkov pre misijné a rozvojové projekty sociálneho, charitatívneho, zdravotníckeho zamerania doma i v zahraničí. Pôsobenie fakulty vychádza z duchovných hodnôt evanjeliového posolstva a zo všeobecných humanitných princípov, hlavne úcta k človeku, ochrana života, rozvoj kultúry.

 • Rozvrh hodín

  Vyučovanie po zimných prázdninách sa začína 8.1.2018 -
  DEŇ 1.

 • Nový rok 2018

   Kristovo narodenie nech je všadeprítomné, v každom srdci, v každej rodine, v každom spoločenstve a nech Vás sprevádza počas nasledujúceho roka. Všetkým našim študentom, ich rodinám, pracovníkom našej školy a všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme požehnaný Nový rok 2018.

 • Rozlúčka

 • Posledná rozlúčka

 • Vyučovanie 20.12. a 22.12.2017

  Dňa 20.12.2017 bude vyučovanie prebiehať podľa upraveného času vyučovacích hodín:

  OVY - 7:00 - 12:30 hod,

  TV -

     Začiatok  - Koniec

  0.       7:20 - 7:50

  1.       8:00 - 8:30

  2.       8:35 - 9:05

  3.      9:15 - 9:45

  4.    10:00 - 10:30

  5.    10:40 - 11:10

  6.    11:20 - 11:50

  7.    12:00 - 12:30

   

  Dňa 22.12.2017 budú v jednotlivých triedach slávnostné triednicke hodiny od 8:00 do 9:00 hod.

   

 • Ďalší úspech našich žiakov v športe

  Dňa 14.12.2017 sa uskutočnil Futsalový turnaj o pohár riaditeľa OA Dudova. Naši žiaci zvíťazili. Tešíme sa z ich úspechu a držíme palce na ďalších turnajoch.

 • Mikuláš na škole

  Do galérie Mikuláš na škole boli pridané fotografie.

 • Úprava času vyučovania 13.12.2017

  Dňa 13.12.2017 bude vyučovanie na OVY prebiehať od 7:00 do 12:30.

  Vyučovanie na TV bude podľa upraveného času vyučovacích hodín a hodiny končia v nasledovnom čase:

  5.hod o 11:10, 6.hod o 11:50, 7.hod o 12:30.

   

   

 • Basketbalový turnaj

  Do galérie Basketbalový turnaj boli pridané fotografie.

 • Nepoškvrnené Počatie Panny Márie

  Dňa 8.12.2017 bude vyučovanie podľa rozvrhu prebiehať do 10:15 hod, potom sa žiaci zúčastnia svätej omše a po svätej omši, približne o 11:30 bude ukončený vyučovací deň.

 • SÚŤAŽ o najkrajšiu vianočnú výzodbu v triede

  Súťaž bude prebiehať od 5.decembra 2017 do 15.decembra 2017. 

  VÝHRA: PREKVAPENIE PRE VÍŤAZNÉ TRIEDY !!!

 • Adventné obdobie

    V katolíckej cirkvi je prvá adventná nedeľa aj začiatkom nového liturgického roka. Advent, latinsky „adventus“ - pojem označujúci príchod, očakávanie. Adventom nazývame prípravné obdobie na slávenie Vianoc. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc na Božiu milosť vo sviatostiach. Život veriacich je neustálym a bdelým očakávaním tohto príchodu. Nejde iba o to, aby sme si pripomenuli historickú udalosť, ktorá sa stala pred 2000 rokmi v malej judejskej dedinke. Oveľa potrebnejšie je pochopiť, že celý život musí byť adventom, bdelým očakávaním nového konečného príchodu Krista. Prajeme všetkým našim študentom a pracovníkom školy, aby obdobie adventu pre nás nebolo nepríjemným a zbytočným čakaním, nervozitou z príprav a zháňania darčekov, ale požehnaným časom, v ktorom sa zastavíme a hlbšie si uvedomíme hodnotu života a vzťahov.Tak môžeme zažiť adventnú a vianočnú atmosféru pravej radosti a pokoja.

 • Elektroodpad

  Vážení rodičia!
  V dňoch 27.11. - 1.12. 2017 sa bude konať v škole
  ZBER ELEKTROODPADU, ktorého vývoz nám zabezpečuje spoločnosť ASEKOL. Za elektroodpad získavame určitý počet bodov, ktoré vymieňame za rôzne pomôcky pre školu.
  Odpad je možné priviesť od 8.00 hod. - 14.00 hod. školský dvor, Vazovova 10.

 • Plagáty na zber elektroodpadu

  Do galérie Plagáty na zber elektroodpadu boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria