• 15. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • 15. 3. 2018

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • Riaditeľské voľno 13.3.-14.3.2018

  V dňoch 13.3. a 14.3.2018 majú žiaci 1. - 3. ročníkov riaditeľské voľno z dôvodu konania sa EČ a PFIČ maturitnej skúšky.

 • Nový rozvrh od 12.03.2018

  V záložke "rozvrh" je zverejnený nový rozvrh, ktorý začne platiť po jarných prázdninách t.j. od 12.03.2018. Zatiaľ sa však naň musíte prekliknúť.  Začíname dňom 6.

   

 • Rozvrh na 19.2. - 23.2.2018

   

  Žiaci 4.ročníkov budú mať počas týždňa prípravu na maturitné skúšky:

  ANJ  - v utorok od 12:00 a štvrtok od 12:00 hod

  SJL - v pondelok od 11:45 a stredu od 12:00 hod  Žiaci 4.ročníkov budú mať počas týždňa prípravu na maturitné skúšky:

  ANJ  - v utorok od 12:00 a štvrtok od 12:00 hod

  SJL - v pondelok od 11:45 a stredu od 12:00 hod

   

   

 • Svätá omša - Popolcová streda

  Miesto: kostol Blumentál

  Začiatok svätej omše: 9. 00 hod.

  Koniec: 10.00 hod.

  Organizačné zabezpečenie :

  1. Žiaci majú vyučovanie podľa rozvrhu do 8.45 hod. a potom sa presunú do kostola Blumentál.
  2. Pedagogický dozor počas celej svätej omše je pri určenej triede a zodpovedá za správanie žiakov.
  3. Po ukončení svätej omše  dozerajúci pedagógovia odvedú žiakov na vyučovanie podľa rozvrhu.

  I.GDMPS - Karaivanová  

  I.GDME – Židová

  II. MPS -  Švorcová

  II. GDME - Géczy

  III. MPS -  Michaláč

  III. GDME - Blažek, Mrllák

  IV. GDMPS -  Szenczi, Krasoň

  IV. MPS -  Lonček

  Liturgické čítania: Mgr. Eugénia Walachová

 • 2. 2. 2018

  Aktualizovali sme modul Diaľkové štúdium

 • Súťaž ISIC

 • Škola a zbierky

  Do galérie Škola zbierky boli pridané fotografie.

  V roku 2017 sme sa zapojili do rôznych verejných finančných zbierok, Belasý motýľ - pomoc ľudom s ochorením svalovej dystrofie, Hodina deťom -  zbierka na projekty, ktoré  riešia problémy detí, ktoré sa ocitnú v ťažkej situácii, na rozvoj a budovanie bezpečného prostredia v komunitách, Deň úsmevu - pre deti z detských domovov, na podporu ohrozených a náhradných rodín,  na rozvoj centier pre obnovu rodiny. Biela pastelka - pomoc nevidiacim a slabozrakým.

  Naši ochotní študenti sa rozhodli aj takýmto spôsobom pomôcť svojmu blížnemu. V uliciach sa stretávajú s rôznymi postojmi ľudí, ale aj napriek ich častej neochote prispieť, tak ako naši študenti, mnohí otvorili svoje srdce pre potreby tých, ktorí pomoc druhého potrebujú.

 • Duchovný život

  Do galérie Duchovný život boli pridané fotografie.

  Modlitba a sviatostný život je pre veriaceho človeka pilierom duchovného života. Veríme, že ponuka duchovných aktivít, sväté omše a modlitbové stretnutia v školskej kaplnke alebo v kostole, vysluhovanie sviatosti zmierenia, nám pomôžu k zodpovednému a dôstojnému postoju života. 

 • Misie

  Do galérie Misie boli pridané fotografie.

  Našim maturantom, študentom, ktorí budú o krátky čas rozhodovať o svojom ďalšom životnom kroku, prišli predstaviť svoje zameranie a poslanie, dnes už pracovníci - misionári z  Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Predstavili nám čo je poslaním tejto fakulty -  vychovávať odborných pracovníkov pre misijné a rozvojové projekty sociálneho, charitatívneho, zdravotníckeho zamerania doma i v zahraničí. Pôsobenie fakulty vychádza z duchovných hodnôt evanjeliového posolstva a zo všeobecných humanitných princípov, hlavne úcta k človeku, ochrana života, rozvoj kultúry.

 • Rozvrh hodín

  Vyučovanie po zimných prázdninách sa začína 8.1.2018 -
  DEŇ 1.

 • Nový rok 2018

   Kristovo narodenie nech je všadeprítomné, v každom srdci, v každej rodine, v každom spoločenstve a nech Vás sprevádza počas nasledujúceho roka. Všetkým našim študentom, ich rodinám, pracovníkom našej školy a všetkým ľuďom dobrej vôle prajeme požehnaný Nový rok 2018.

 • Ďalší úspech našich žiakov v športe

  Dňa 14.12.2017 sa uskutočnil Futsalový turnaj o pohár riaditeľa OA Dudova. Naši žiaci zvíťazili. Tešíme sa z ich úspechu a držíme palce na ďalších turnajoch.

 • Mikuláš na škole

  Do galérie Mikuláš na škole boli pridané fotografie.

 • Basketbalový turnaj

  Do galérie Basketbalový turnaj boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
  Vazovova 12, 811 07 Bratislava
 • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
  +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria