Voľné miesta na našej škole


 
Pozícia:

Majster odbornej výchovy - mechanik počítačových sietí / alebo mechanik elektrotechnik

Úväzok:plný alebo čiastočný
Dátum nástupu:01.9.2018 alebo podľa dohody
Požiadavky:Majster odbornej výchovy pre odbor 2682 K mechanik počítačových sietí, alebo majster odbornej výchovy pre odbor 2697 K mechanik elektrotechnik.

Plný alebo čiastočný úväzok

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie v odbore.


Zoznam požadovaných dokladov:

žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
doklady o ukončenom vzdelaní
súhlas so spracovaním osobných údajov

U úspešného uchádzača sa bude dodatočne vyžadovať výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.Výborný pracovný kolektív.

Nástup: 1.9. 2018 alebo podľa dohodyKontakt:
Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová
0907754791
csose@csose.sk
 

 
Pozícia:

Učiteľ odborných predmetov - elektrotechnika

Úväzok:plný alebo čiastočný
Dátum nástupu:ihneď alebo podľa dohody
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o ped. zam a odb. zam. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Kategória: učiteľ – učiteľ strednej školy

Zoznam požadovaných dokladov:


žiadosť o prijatie do zamestnania
profesijný životopis
doklady o ukončenom vzdelaní
súhlas so spracovaním osobných údajov

U úspešného uchádzača sa bude dodatočne vyžadovať výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Nástup: ihneď alebo podľa dohody

Výborný pracovný kolektív.


Kontakt:
Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová
0907754791
csose@csose.sk
 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria