Voľné miesta na našej škole


 
Pozícia:

Majster odbornej výchovy - mechanik počítačových sietí / alebo mechanik elektrotechnik

Úväzok:plný
Dátum nástupu:01.9.2017
Požiadavky:Majster odbornej výchovy pre odbor 2682 K mechanik počítačových sietí, alebo majster odbornej výchovy pre odbor 2697 K mechanik elektrotechnik.

Plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie v odbore.
Vítané je ukončené DPŠ, 3 roky prax v odbore, osvedčenie z vyhlášky 508/2009 §23

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť
Doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štruktúrovaný životopis
U úspešného uchádzača sa bude dodatočne vyžadovať výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Nástup: 1.9. 2017 alebo podľa dohodyKontakt:
Igor Lonček
č. t: 02/5557 3141, 0904 173808
mail: igor.loncek@csose.sk
 

 
Pozícia:

Špeciálny pedagóg

Úväzok:polovičný / plný
Dátum nástupu:20.11.2017
Požiadavky:Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Počítačové znalosti: word, excel, powerpoint

Zoznam požadovaných dokladov:

Žiadosť
Doklad o dosiahnutom vzdelaní
Štruktúrovaný životopis
U úspešného uchádzača sa bude dodatočne vyžadovať výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Kontakt:
Mgr. Anna Švorcová
č. t: 02/5557 5979, 0949 069 131
mail: anna.svorcova@csose.sk
 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G. Frassatiho
    Vazovova 12, 811 07 Bratislava
  • +421 2 5557 5979 - sekretariát riaditeľky
    +421 2 5557 3141 - ústredňa

Fotogaléria